łysy młyn  łysy młyn

W odrestaurowanym XV-wiecznym  młynie wodnym  zorganizowane zostało przez Nadleśnictwo Łopuchówko centrum edukacji środowiskowej. Inicjatywę rozpoczęto w 2011 roku w ramach projektu  ” Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”.  Obiekt położony jest w pobliżu rzeki Młynówki dopływającej do Warty oraz  rewitalizowanego  stawu. Nazwa Łysy Młyn posiada swoje legendy; wzięła się prawdopodobnie od łysego właściciela młyna lub określania przez miejscową ludność niezasiedlonej okolicy młyna,   jako łysej. W XV wieku młyn dostarczał mąkę do miasta Poznania.

Obecnie w  drewnianym młynie można zapoznać się z tematyką dotyczącą bogactwa  leśnej fauny i flory. Na parterze prezentowana jest wystawa czasowa związana z gospodarką zasobami leśnymi; takimi jak zielarstwo, bartnictwo, czy zbieractwo. Piętro wyżej przygotowana jest ekspozycja stała dotycząca roli martwego drewna w przyrodzie. Oczom zwiedzającego ukazują się barwne fotografie organizmów żyjących na martwym drewnie, których działanie w konsekwencji złożonych procesów przyczynia się do wyrastania nowego pokolenia drzew. Można się także dowiedzieć o chorobach drzew, do których często przyczynia się człowiek, który na skutek obrywania kory z drzew,  ułatwia dostanie się do zdrowego drzewa wirusów. Spotkać tu można  bobra, o którym często mawia się jako o szkodniku.Tymczasem okazuje się, że ten chroniony gryzoń dostarcza do siedlisk martwego drewna, z którego buduje tamy przez co przyczynia się do retencji wody w środowisku przyrodniczym, co w długofalowym efekcie wpływa korzystnie na bioróżnorodność ekosystemów. Skoro o drzewach mowa, należy także  zaprezentować huby, nadrzewne grzyby, z których kiedyś wykonywano czapki, i które służyły też do przenoszenia ognia. Dalej,  do celów edukacyjnych przygotowana jest ogromna makieta pachnicy dębowej, chronionego chrząszcza, który także budzi kontrowersje. W celu zapoznania się z rolą pachnicy dębowej w środowisku przyrodniczym prezentowany jest film. Na poddaszu młyna znajduje się leśne laboratorium, gdzie można przyjrzeć się z bliska m.in.owadom. W zakres edukacji Łysego Młyna wchodzi także Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania, które dotyczy działów: Woda, Las, Natura. Jest to e-lerningowy system nauczania oparty na monitoringu  środowiska przyrodniczego w oparciu o dane pozyskiwane z urządzeń pomiarowych. Obserwowane są  m.in. takie zagadnienia jak: zjawiska fenologiczne, monitoring czystości wód oraz stan zagrożenia suszą.

Oferta edukacyjna Łysego Młyna skierowana jest do każdego. Edukatorzy Lasów Państwowych oprowadzają grupy, prowadząc lekcje przyrodnicze dotyczące tematyki: drewna, lasu, bądź wody, realizowane w obiekcie oraz na ścieżce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie”  ( trwają 3-4 godziny). Przed wakacjami prowadzone są zajęcia „Bezpieczny las”, gdzie uczestnicy dowiadują się jak radzić sobie z ukąszeniem przez kleszcza, czy żmiję. W przypadku grup wymagana jest rezerwacja, której można dokonać na stronie internetowej, wyszukując dogodny termin oraz temat zajęć; http://www.wlin.pl/informacje/rezerwacje/ . Wstęp jest bezpłatny. Wśród zwiedzających dominują dzieci i młodzież szkolna. W 2014 roku centrum edukacji odwiedziło 5192 turystów.  W ośrodku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niewidome odwiedzały Łysy Młyn, gdzie podczas zajęć przez węch poznawały zioła, a przez dotyk eksponaty zwierząt prezentowane na ekspozycjach.

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn  łysy młyn

Teren obok młyna jest dobrze zagospodarowany dla rekreacji, posiada parking, tablice informacyjne, oraz wiaty wypoczynkowe. W pobliżu wytyczona jest ścieżka przyrodnicza „Rola wody w przyrodzie” oraz przebiega trasa dla biegaczy. Obszar znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Biedrusko, reprezentującej typ siedliskowy.

Jak dojechać do Łysego Młyna – Łysy Młyn leży na terenie Leśnictwa Marianowo, jeżeli jedziemy autem, najlepiej kierować się /gps/ adresem Biedrusko ul.Poznańska 2; jadąc od strony Poznania, po lewej stronie widoczny będzie parking Leśnictwa; kilkaset metrów dalej znajduje się Łysy Młyn.

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn łysy młyn łysy młyn

łysy młyn  łysy młyn

Przyrodnicze miejsca w okolicy, które warto odwiedzić:   – Rezerwat Meteoryt Morasko, – wzniesienie Dziewicza Góra w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka.

łysy młyn  łysy młyn

łysy młyn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię