Bioróżnorodność

Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich stanowi ostoję różnorodności biologicznej. Projekt GreenGo! pokazuje i uczy, na czym polega odpowiednie kształtowanie elementów zielonej infrastruktury na terenach rolniczych. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej, która wraz z pracownikami samorządów budować będzie lokalne sieci na rzecz ochrony bioróżnorodności.  W ramach projektu młodzież wykonywać będzie inwentaryzację...
Jak chronić środowisko naturalne - -Scenariusz świetlicowych zajęć wychowawczo-ekologicznych Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I gimnazjum mające na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z tematem ochrony środowiska naturalnego i umożliwią swobodne wypowiedzenie się na ten temat każdego ucznia podczas przeprowadzonej dyskusji. Zajęcia mogą być przeprowadzone w szkole podczas lekcji wychowawczej,...
Konspekt Amazonia dla kl. IV-VI Konspekt Amazonia dla kl. IV-VI Konspekt Amazonia dla kl. I-III Konspekt Amazonia dla kl. I-III ZielonaLekcja.pl zaprasza Was na szczery film pełen emocji, czasem zabawny, czasem wzruszający, a przede wszystkim taki, który na zawsze zmieni nasze postrzeganie amazońskiej puszczy. Proponujemy również realizację lekcji na temat puszczy amazońskiej i...
Raport Klubu Gaja jest zwieńczeniem pionierskiego polsko-czesko-słowacko-węgierskiego projektu badawczego na temat sprzedaży jaj w dużych sieciach handlowych we wszystkich czterech krajach. Klub Gaja, jako pierwszy w Polsce (2005 r.) podjął szeroką akcję informacyjną dot. ferm kurzych i oznakowań jaj odpowiadających warunkom, w których trzymane są zwierzęta. Pionierskim przedsięwzięciem był polsko...
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawia poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, konkretne pomysły na lekcje przyrody (IV etap edukacyjny) powiązane z głównymi założeniami tego przedmiotu, a także gotowe materiały – karty pracy, kartoteki i materiały źródłowe (zobacz poniżej).
Autorką opracowania jest doc. dr Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - Uniwersytet Warszawski.
Quest to wyprawa odkrywców to ciekawy sposób na pokazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych danego terenu. Jest to zabawa polegająca na poruszaniu się w terenie zgodnie ze wskazówkami podanymi w tekście. Uczestnik wyprawy otrzymuje Kartę Wyprawy, na której wierszowane wskazówki prowadzą do celu. W trakcie wycieczki należy rozwiązywać zagadki i wpisywać poprawne odpowiedzi na przygotowanych Kartach. Poszczególne odpowiedzi pomagają w odszyfrowaniu hasła.
Położenie szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego, w pobliżu lasu, sprawia że wycieczki terenowe są dla uczniów i nauczycieli codziennością. Odwiedzając las zawsze zwracamy uwagę na odpowiednie zachowanie. Przekaz w formie rymowanek trafia do dzieci dużo lepiej niż pogadanka. Jak powstały leśne rymowanki?
Posłuchajmy opowieści Misia Bumka o tym, ile zamieszania w świecie przyrody wprowadziła wcześniejsza wiosna...