Bioróżnorodność

„Kotki – małymi ekologami” – cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 – 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.
Konspekt zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu - wykorzystanie fauny i flory w ogrodzie przedszkolnym w okresie jesieni.
Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa wielkopolskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Wielkopolski. Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.
Zajęcia przygotowane zostały z myślą o dzieciach 5-letnich i opierają się na autorskim opowiadaniu. Mają na celu kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do ptaków pozostających na zimę w kraju, wyrażonego w postawie dokarmiania ich. Doskonałym zakończeniem zajęć będzie spacer połączony z karmieniem napotkanych ptaków.
Po zajęciach uczeń będzie potrafił wymienić zależności jakie występują pomiędzy organizmami żywymi a drzewami oraz będzie znał rolę drzewa w środowisku człowieka.
Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.
Podczas zajęć dzieci dowiadują się m.in. o tym, że wilki należą do grupy zwierząt objętych ochroną oraz poznają bliżej te zwierzęta.
Po tych zajęciach dzieci będą potrafiły poprawnie rozpoznać liście i owoce pochodzące z tego samego drzewa.
W sprawę ochrony karpi przed niehumanitarnymi warunkami, zaangażowała swój talent także Olga Tokarczuk pisząc dla Klubu Gaja opowiadanie „Gość”. Ono także jest bardzo wymowne i symboliczne, bo mówi o oczekiwaniu na coś, co, z powodu jakiegoś rodzaju naszej bezmyślności nie nadejdzie, a my jakiejś ważnej chwili nie przeżyjemy - powiedział Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.
Podczas zajęć, najmłodsi poznają owoce i warzywa krajowe.