Bioróżnorodność

Zagadki i wierszyki o roślinach i zwierzętach dla dzieci.
Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o roślinach i zwierzętach spotykanych w Tatrach, to pismo "Taterki" jest właśnie dla Ciebie!
W artykule przedstawiono w kilku słowach rasę psa, który ostatnio nieco stracił na swej popularności – doberman.
Pełna publikacja Koalicji OCEAN2012 dotycząca walki o panowanie na oceanie.
Obszar chronionego krajobrazu to kolejna forma ochrony przyrody, jaką można spotkać w Polsce. Obecnie w naszym kraju istnieje ok. 450 tego typu terenów.
Zrównoważony rozwój można określić za pomocą trzech aspektów naszego życia: środowiska naturalnego, życia społecznego oraz potrzeb ekonomicznych. Zgodnie z tą zasadą powinno dochodzić do ich integracji.
Parki krajobrazowe to niezmiernie ważny element systemu ochrony przyrody w Polsce. Obecnie jest ich w naszym kraju 120 i zajmują ok. 8% jego powierzchni. Ich historia jest już całkiem długa. Pierwszy polski park krajobrazowy – Suwalski – utworzono w 1976 r.
Koniec dekady sprzyja podsumowaniom. W końcu ubiegłego roku Europejska Agencja Środowiska (EEA) przygotowała raport „Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy”.
W lutym w Zespole Szkół w Mielcu odbyło się spotkanie "Ekologia dla każdego", połączone z konkursem ekologicznym.