Ekologia w szkole

Zrealizuj w czercu lub we wrześniu jeden z proponowanych projektów edukacyjnych i opisz jak udało się go zrealizować, najciekawsze relacje nagrodzimy! Pula nagród w konkursie to 15.000 zł Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z Obszaru Karpackiego - tj. 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Celem konkursu jest realizacja projektu edukacyjnego...
Pięć bloków tematycznych poświęconych zagadnieniom ornitologii, łączących prelekcje i obserwację ptaków w terenie, konkurs fotograficzny „Migawki z ptasiego świata”, quiz wiedzowy dla uczniów, montaż budek lęgowych i karmników oraz materiały edukacyjne dla gmin – tak bogato zapowiada się projekt „Ptaki w Czterech Porach Roku”. Ptaki nas nie zawiodły. Uczestnicy mieli...
Ruralizm, czyli idea powrotu do ziemi i proponuje przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie. Wieś będzie tu postrzegana jako miejsce kontaktu z autentyczną przyrodą, obiekt nostalgicznych westchnień za czymś co naturalne, pełne harmonii i spokoju. W Poznaniu po raz czwarty odbędzie się konferencja...