Energia

Broszura pokazuje na przykładach z całej Europy, co można osiągnąć dzięki poruszaniu problemów efektywności energetycznej w szkołach.
Artykuł zawiera porady, jak w zakresie ogrzewania, oświetlenia, sprzętu AGD można zaoszczędzić energię. Czytelnik dowie się też faktów i mitów nt. oszczędności energii.