Woj. podkarpackie

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej w BdPN są: kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, edukacja ekologiczna zwiedzających oraz doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i udostępnianiem parku do zwiedzania.