W terenie

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzi szeroko zakrojoną działalność na polu edukacji przyrodniczej m.in. poprzez warsztaty, prelekcje i ścieżki dydaktyczne.
W Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w atrakcyjny sposób: za pomocą ekspozycji, filmów, diaporam prezentuje się unikatową przyrodę Karkonoszy.
Centrum poza bogatymi zbiorami bibliotecznymi, proponuje zwiedzającym m.in. wystawy ukazujące świat fauny i flory.
Ośrodek oferuje zielone szkoły i warsztaty łączące aktywną edukację ekologiczną i regionalną z turystyką przyrodniczą i zrównoważoną konsumpcją.
Zaletą ścieżki jest możliwość obserwacji zróżnicowania geologicznego Gór Stołowych.
Tematem przewodnim ścieżki są łęgi. Na ścieżce wyróżniono na pięć przystanków tematycznych.