Woj. dolnośląskie

Trasa ścieżki geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach oznakowana w terenie drewnianymi tabliczkami wiedzie przez Dolinę Łomniczki, Kocioł Łomniczki, Przełęcz pod Śnieżką, Śnieżkę, Czarny Grzbiet, Sowią Przełęcz, Skalny Stół i Sowią Dolinę i prezentuje atrakcje geoturystyczne tej niezwykle ciekawej części Karkonoszy.
Ścieżka poprowadzona jest w okolicach Wilczej Poręby i obejmuje osiem przystanków z pulpitami informacyjnymi w terenie, przybliżających zwiedzającym florystyczne, leśne i faunistyczne ciekawostki tego rejonu.
Jest to spacer leśną trasą. Przy okazji relaksującego marszu, można zapoznać się bliżej z tym miejsce, jego historią i przyrodą oraz pogłębić wiedzę na temat - Bolesławca.
Ścieżka prowadzi przez Stawy Milickie kompleksu Stawno oraz przyległe lasy i pozwala zapoznać się z wieloma gatunkami ptaków.
Spacer rezerwatem ornitologicznym „Stawy Przemkowskie" stwarza okazję do obserwacji ekosystemów wodno-błotnych.
Rezerwat przyrody „Niknąca łąka” to duża niekoszona łąka, ze zbiorowiskiem roślinności łąkowej, położona na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.
Zaletą ścieżki jest możliwość obserwacji zróżnicowania geologicznego Gór Stołowych.
Tematem przewodnim ścieżki są łęgi. Na ścieżce wyróżniono na pięć przystanków tematycznych.