Woj. kujawsko-pomorskie

Ścieżka usytuowana jest na terenie leśnictwa Przyborowo, w odległości 5,5 km od Kowala, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Gostynińsko-Włocławskie". Trasa ścieżki liczy 3,5 km i podzielona jest na etapy prowadzące do dziewięciu obiektów przyrodniczo-dydaktycznych. Przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pieszego.
Ścieżka ma długość około 5 km i jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od granic Włocławka. Zaprezentowano na niej wiele zagadnień gospodarki leśnej, ochrony przyrody, wypoczynku i rekreacji w lesie.
Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Jelenia Wyspa” zlokalizowana jest w pobliżu szosy prowadzącej z Tucholi do Tlenia w odległości 8 km od Tucholi. Jej początek znajduje się 200 m za siedzibą Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku.
Ścieżka przygotowana przez Myślęciński Ogród Fauny Polskiej, stwarza możliwość bezpośredniej obserwacji zwierząt oraz poznanie ich biologii dzięki umieszczonym przy wybiegach tabliczkom informacyjnym.
Spacer ścieżką stwarza możliwość zobaczenia elektrowni wodnej, wylęgarni ryb, torfowiska z rosiczką i bagnem zwyczajnym.
Ścieżka ukazuje piękno krajobrazów okolic Lidzbarka Welskiego i zaznajamia z problematyką ochrony środowiska wodnego.
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pozwala poznać wspaniałą rzeźbę terenu, przyrodę jezior, różne typy lasów, krajobrazy naturalne.
Nadleśnictwo Kaliska położone jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej na terenie dzielnicy Borów Tucholskich oraz w niewielkiej części w Krainie Bałtyckiej na terenie dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, Mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego.
Ścieżka umożliwia poznanie kształtów, barw, zachowań i znaczenia owadów w ich naturalnym środowisku.
Ścieżka jest bardzo interesująca ze względu na występowanie rzadkich, często chronionych gatunków roślin kwitnących wiosną.