Woj. kujawsko-pomorskie

Ścieżka leśna "Zacisze" zapoznaje nie tylko z terenem, ale przede wszystkim z lasem i gospodarką leśną.
Projekt ścieżki przyrodniczo–dydaktycznej w Zbójnie powstał z uwagi na wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze tej okolicy. Ścieżka obejmuje pomniki przyrody przy XIX-wiecznym pałacu, roślinność wodną i szuwarową nad Jeziorem Zbójeńskim oraz jedno z najpiękniejszych w Polsce pól drumlinowych.
Ścieżka jest stworzona dla miłośników ptaków. Podczas wędrówki można zobaczyć m.in. orła bielika.
Walorem dydaktycznym ścieżki jest możliwość obserwacji takich ptaków, jak zimorodek i gągoł.
Przemierzając tę ścieżkę, można prześledzić różnorodność procesów związanych z funkcjonowaniem doliny dużej rzeki niżowej.