Woj. łódzkie

Ścieżka dydaktyczna biegnie przez florystyczny i leśny rezerwat przyrody Jamno. Wzdłuż trasy podziwiać można jodły, jedne z najokazalszych w województwie.
Polana Siwica to florystyczny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nieborów w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Dzięki przebytej trasie przyglądamy się również rzece Rawce oraz jej prawobrzeżnemu dopływowi - Grabince, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok tylko w przypadku deszczowego lata.
Ścieżka służy poznaniu wielu grup owadów. Znajdziemy tu m. in. przedstawicieli motyli, chrząszczy, muchówek, czy żądłówek.
Bobry wprowadzono nad Rawkę w 1983 roku. Na początku było to tylko 11 zwierząt, obecnie populacja liczy sobie kilkadziesiąt bobrów.
Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy także roślinność torfowisk, czy łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Polany Puszczy Bolimowskiej - niespotykane nigdzie indziej w środkowej Polsce rozległe, podmokłe śródleśne łąki i pastwiska – wciąż zachwycają swoją „innością” i kontrastującą z otaczającym lasem „świetlistością”. Powstały przed wiekami... Dziś są swoistym zabytkiem przyrodniczo-kulturowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pamiątką po bujnie rozwijającym się w tej części Mazowsza budnictwie i budnikach.
Ścieżka prowadzi do pałacu w Nieborowie, przez polanę w Siwicy do Arkadii- parku romantycznego ze sztucznymi ruinami, domu Marii Konopnicki.
Tematem ścieżki są tereny leśne i łąkowe tzw. polany Puszczy Bolimowskiej z rezerwatem łąkowym Polana Siwica. Ścieżka ma 5 przystanków.
„Ruda - Chlebacz” to cenny las olchowy z wieloma gatunkami chronionymi. Znajduje się tam m.in. kilka stanowisk (jedyne w Polsce środkowej!) bardzo rzadkiego widłaka wrońca. Mimo bliskości siedzib ludzkich i ruchliwych dróg „Ruda - Chlebacz” jest doskonałą ostoją zwierzyny. Spotkać można tam np. łosia, sarnę, lisa i całe watahy dzików, zażywających błotnych kąpiel