Woj. lubelskie

"Brzozowica" jest historyczno-przyrodniczą ścieżką urządzoną w 2008 roku. Ścieżka ukazuje zarówno walory przyrodnicze terenu jak i rys historyczny z czasów przedwojennych i II wojny światowej. Na trasie ścieżki znajdują sie dwa odnowione obiekty historyczne: kapliczka symbolizująca ustąpienie pożaru zagrażającego wsi Brzozowica oraz kopiec i pomnik wraz z otaczającymi wałami upamiętniający rocznice śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ścieżka wyposażona została w tablice dydaktyczne oraz miejsca do odpoczynku w postaci ławek i zadaszenia.
Ścieżka ma promować walory przyrodnicze ziemi nadbużańskiej. Ogromna różnorodność nadbużańskich siedlisk przyrodniczych pociąga za sobą bogactwo gatunkowe roślin oraz zwierząt.
Ścieżka pokazuje miejsca upamiętniające Powstanie Styczniowe, a także zapoznaje z rozległymi torfowiskami i efektami działalności bobrów w Poleskim Parku Narodowym.
Na ścieżce Korzeniowy i Norowy Dół poznaje się dolinę Grodarza, jedną z najpiękniejszych głębocznic o baśniowej scenerii - Korzeniowy Dół, formy sufozyjne, roślinność grądu, efekty nieprzemyślanych inwestycji drogowych i procesów erozji. Można zobaczyć także miejsce, gdzie przed wiekami znajdował się port rzeczny oraz stare spichlerze zbożowe. Na trasie znajduje się także zabytkowy obiekt kultury - Muzeum Przyrodnicze.
Trasa prowadzi wzdłuż krawędzi skarpy wiślanej, porośniętej unikalną roślinnością kserotermiczną, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Małopolski Przełom Wisły.
Ekologiczna ścieżka edukacyjno-turystyczna "Między Wieprzem a Bugiem" powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczne żywnością ekologiczną i prowadzeniem zdrowego trybu życia.
Spacer ścieżką stwarza okazję, by zobaczyć roślinność kserotermiczną, porastającą górskie zbocze. Wierzchowina to najwyższa część grupy: gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków.
Celem wycieczki tą ścieżką edukacyjną jest obserwacja dawnego kamieniołomu. Można prześledzić tam granicę między dwiema erami: mezozoiczną i kenozoiczną oraz poznać roślinność kserotermiczną. Z punktu widokowego spacerowicze ujrzą mały fragment Małopolskiego Przełomu Wisły.
W trakcie spaceru ścieżką dydaktyczną zorganizowaną w ogrodzie przyszkolnym w Bochotnicy można zobaczyć liczne gatunki zwierząt i roślin.
Wycieczka będzie atrakcją dla historyków, geografów i przyrodników. W trakcie spaceru można zobaczyć m.in. takie odmiany rośliny, jak paprotka zwyczajna, kopytnik zwyczajny, przylaszczka, jeżyny, tarnina, śnieżyczka, przebiśnieg, zawilec, miodunka ćma oraz oman wąskolistny.