Woj. lubuskie

Miejsce lokalizacji ścieżki edukacyjno – przyrodniczej nie jest przypadkowe. Na stosunkowo niewielkim obszarze spotkać możemy prawie wszystkie typy siedliskowe lasu, charakterystyczne dla obszarów „Puszczy Rzepińskiej”.
Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.
By łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli miło i zdrowo spędzać czas, a przy okazji poznać tajniki lasu warto odwiedzić dwie ścieżki edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Wymiarki: „Przy Stawie” i „Przy Wiacie”. Obiekty są czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
W niektórych zakątkach Nadleśnictwa Wymiarki znajdują się gniazda rzadkich gatunków ptaków - orła bielika i bociana czarnego. Czasem można też dostrzec na niebie sylwetkę kani, myszołowa, pustułki czy klucz lecących żurawi. Podczas pobytu nad okolicznymi stawami można zaobserwować perkozy, łabędzie nieme, czaple siwe, a także kormorany. Pospolicie występują także kaczki - krzyżówki oraz łyski.
Ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" posiada Certyfikat "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" nadany w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.
Trasa przebiega wokół jednych z najpiękniejszych jezior: największego jeziora Ostrowieckiego oraz Jeziora Czarnego.
Trasa jest bardzo długa, nawet dla wytrawnych rowerzystów, ale daje możliwość bliskiego obcowania z takimi ptakami, jak m.in.: czapla siwa, czapla biała, derkacz i potrzeszcz.
W parku można zaobserwować m.in. gęgawy, perkozy, głowienki, czernice, krakwy, krzyżówki, błotniak stawowy, myszołowy zwyczajne, myszołowy włochate, bieliki oraz gęsi.
Ścieżka przyrodnicza prowadzi betonową drogą przez tereny lęgowe ptaków. Na trasie umieszczono pięć tablic informacyjnych, wiatę z ławkami oraz czatownię obserwacyjną.