Woj. małopolskie

Tematyką ścieżki jest różnorodność gatunków drzew na terenie Nadleśnictwa Sucha, szkody powodowane przez zwierzynę i metody ochrony przed nimi.
Ścieżka prowadzi przez teren leśnictwa Roztoki i Wełcza, po najciekawszych fragmentach Pasma Jałowieckiego, osiągając jego szczyt - Jałowiec (1111 m n.p.m.). Trasa pokonuje różnicę wysokości 500-550 m, biegnąc oznaczonymi szlakami turystycznymi
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego odnowił i wzbogacił informacyjnie ścieżki turystyczno-edukacyjne w rezerwacie przyrody "Dolina Racławki". Turyści mają teraz do dyspozycji 3 trasy: niebieską (ogólnoprzyrodniczą), czerwoną (geologiczną) oraz żółtą (geologiczną).
Zapraszamy na spacer ścieżką, której projekt zwyciężył w konkursie pt. "Stwórz ścieżkę edukacyjną", organizowanego przez portal ZielonaLekcja.pl, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ścieżka prowadzi przez zróżnicowane tereny leśne, wodne i łąkowe Beskidu Małego.
Górska wędrówka wśród cudów przyrody.
Zachwycaj się pięknym górskim krajobrazem i świeżym powietrzem.
Spacerując, podziwiaj niezwykły urok drzew i zbiorowisk roślinnych.
Urokliwy spacer nie tylko dla amatorów morskich ciekawostek.