Woj. małopolskie

Podziwiaj bogactwo flory puszczy karpackiej.
Spacerując, podziwiajmy niezwykły urok rezerwatu Biosfery Babia Góra.
Spacerując ścieżką, można zobaczyć roślinność przypotokową.
Poznaj miejsce, gdzie ekologiczne rozwiązania łączą się z tradycją.
Wędrując tą ścieżką, można zaobserwować różnice w szacie roślinnej polan wypasanych lub koszonych oraz tych, które nie są użytkowane.
Ścieżka prowadzi przez fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej
Ścieżka pozwala poznać różnorodność środowiska przyrodniczego, lasy jodłowe i buczynę, porosty oraz florę na gorczańskich polanach.
Na trasie ścieżki można zobaczyć górski klimat, fitoklimat, butwiejące kłody oraz kwitnienie runa leśnego.
Wędrując ścieżką, można zobaczyć odkrywkę geologiczną, która pokazuje fliszową budowę Gorców.
Ścieżka prezentuje przyrodę i historię Gorców, polanę Suhora, obserwatorium astronomiczne oraz schronisko na Starych Wierchach.