Woj. małopolskie

Ścieżka pokazuje działalność człowieka w Gorcach i zmiany, jakie człowiek powoduje w przyrodzie.
Na trasie ścieżki można zapoznać się z ekosystemem leśnym: borem jodłowo-świerkowym, buczyną karpacką, olszyną górską oraz geologią Gorców.
Ścieżka liczy osiem tematycznych przystanków opisujących awifaunę Doliny Popradu.
Celem wycieczki jest poznanie przyrody ostoi „Małopolski Przełom Wisły”, szczególnie ptaków tego obszaru.