Woj. opolskie

Walorami dydaktycznymi tej ścieżki jest możliwość zobaczenia różnorodnego drzewostanu, parku przypałacowego z Żyrowej, zabytkowe zabudowania folwarczne oraz nieczynnego kamieniołomu wapienia.
Rezerwat Grafik utworzono w celu zachowania lasu bukowego o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. Występują tu trzy zespoły buczyn.
Ścieżka rozpoczyna się w centrum Żyrowej przy zabytkowej kaplicy z ok. 1800r., będącej jednocześnie studnią („Studzionka”).
Wędrówkę tą ścieżką rozpoczyna się spod Zajazdu „Pod Górą Chełmską”.