Woj. podlaskie

Ścieżka przyrodnicza „Płazy” jest stosunkowo krótka i przebiega wśród pól, łąk i zabagnień położonych w centralnej części Półwyspu Rosochaty Róg.
Ścieżka poprowadzona jest po terenie falistym w widnych borach sosnowych, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie.
W lipcu została zakończona budowa dwóch nowych ścieżek przyrodniczo dydaktycznych w Nadleśnictwie Nowogród: "Puszcza Kurpiowska" i "Zagajnica". Ścieżki powstały dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Przebycie całej trasy wymaga zwiększonego wysiłku fizycznego, ponieważ poprowadzono ją niemal w całości po terenach zabagnionych. Przed wyprawą bezwzględnie należy zaopatrzyć się w buty gumowe oraz w preparaty chroniące przed dokuczliwymi owadami.
Ścieżka prowadzi po usypanej śród bagien grobli, dochodząc do tzw. batalionowej łąki. Tu znajduje się pomost i wieża widokowa.
Zapraszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina silnie meandrująca rzeka Biebrza, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt.
Ścieżka prowadzi groblą od miejscowości Mścichy do pola namiotowego i wieży widokowej na suchym wyniesieniu mineralnym zwanym Biały Grąd.
Ścieżka leży na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt.
W skład ścieżki wchodzą elementy infrastruktury pozwalające w sposób przystępny i poprzez zabawę poznać bogactwo lasu. zaczyna się i kończy drewnianymi schodami z poręczą. Wzdłuż trasy i na polanie można odnaleźć rodzime gatunki krzewów i młodych drzew.
Spacerując, podziwiaj rzadkie gatunki ptaków.