Woj. podlaskie

Poznaj tajemniczy urok śródleśnych stawów i podziwiaj leśne krajobrazy.
Ścieżka prowadzi po zabagnionych terenach. Poszczególne przystanki przybliżają budowę i struktury zbiorowisk roślinnych, porastających torfowiska niskie i przejściowe, w strefie przykrawędziowej doliny. Zwracają również uwagę na roślinność śródbagiennych wyniesień mineralnych (tzw. grądzików). Miejsce to przyciąga miłośników osobliwości florystycznych i faunistycznych Kotliny Biebrzańaskiej.
Odkryj i podziwiaj roślinność boru bagiennego.
Zachwycaj się bogactwem florystycznym i faunistycznym torfowiska niskiego.
Poznaj skarby lasu, spacerując po jego zakątkach.
Zapraszamy do krainy pszczół.
Spacerując, podziwiaj leśne krajobrazy i łosie w ich naturalnym środowisku.
Ścieżka dotyczy rodzimych gatunków lasotwórczych.
Ścieżka prowadzi wzdłuż położonych u brzegu jeziora trzcinowsk. Na trasie znajdują się wiaty umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Miejsce pierwotnie określane jako „Kozi Rynek” to wzgórze otoczone bagnami, niedostępne przez większą część roku z uwagi na podmokły i bagnisty teren, stanowiące jak gdyby naturalną fortecę. Opowiadano, iż miejsce to na swoją ostoję wybrało stado kóz, koźlaków i kozłów. Obserwowano tu również gonitwy kozłów za kozami w czasie rui. Stąd wzięło swą nazwę uroczysko, a od nazwy uroczyska - utworzony w tym rejonie rezerwat.