Woj. pomorskie

Nadleśnictwo Kaliska położone jest w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej na terenie dzielnicy Borów Tucholskich oraz w niewielkiej części w Krainie Bałtyckiej na terenie dzielnicy Pojezierza Drawsko - Kaszubskiego, Mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego.
Przy zachowaniu ciszy napotkać też można mieszkańców otomińskiego lasu. Wychodząc mijamy ogrodzoną remizę ptasią. Na końcu ścieżka obejmuje urocze bagno z rozlewiskami wśród łąk.
Ścieżka umożliwia poznanie specyfiki nadmorskiego krajobrazu, charakterystycznej roślinności oraz upamiętnia wydarzenia historyczne związane z Rozewiem. Rozpoczyna się i kończy przy latarni morskiej w Rozewiu. Ma długość 4,5 km, na trasie znajduje się 19 przystanków oznakowanych numerowanymi kołkami.
Wędrując ścieżką, spotkać można ekosystem buczyny pomorskiej.
Idąc ścieżką mijamy wytworzone na torfowiskach pola uprawne po zaoranej wilgotnej łące oraz wiele innych rodzajów łąk.
Ścieżka przyrodniczo prowadzi przez najcenniejsze tereny leśne Wysoczyzny Gdańskiej.
Ścieżka ma charakter typowo leśny i pozwala pogłębić wiedzę na temat fauny i flory tego ekosystemu.
Spacerowicze mają niepowtarzalną okazję, by zobaczyć młody las, dębowe błota i naturalną leśną sukcesję.
Walorami dydaktycznymi ścieżki są m.in. buczyna pomorska i najstarszy prawie 700-letni dąb Świętopełk. Ścieżka jest wyposażona w tablice, ławki oraz miejsca widokowe.