Woj. śląskie

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, obok budynku administracyjnego, z inicjatywy zarządu i pracowników ZGO, dostrzegających potrzebę edukacji na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi powstała ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Na terenie ścieżki prowadzone są zajęcia warsztatowe z dziedziny gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu....
Las malowniczo położony na ciekawie ukształtowanym stoku Płaskowyżu Rybnickiego, opadającego do doliny Odry, na południe od Brzezia.
Ścieżka propaguje walory Nadleśnictwa Złoty Potok oraz uczy ekologicznego zachowania i racjonalnego obcowania z przyrodą.
Jedną z najbardziej poznawczych i aktywnych form edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami są zajęcia warsztatowe prowadzone od kilku lat na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tychach przy ul. Serdecznej 100 przez Spółkę „Master”.
Ścieżka jest przeznaczona bezpośrednio dla dzieci, dzięki którym fachowa informacja na temat skomplikowanego procesu oczyszczania ścieków w przyjazny i nieskomplikowany sposób trafia również do starszego odbiorcy, czyli rodzica.
Ścieżka przybliża wartości przyrodnicze podregionów Górnego Śląska: podgórskiego, lublinieckiego, pszczyńsko-rybnickiego, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Beskidu Śląskiego.
Treści zaprezentowane na ścieżce zainteresują zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dowiecie się tu jak bardzo nasze codzienne życie potrafi zmieniać środowisko naturalne, a także na czym polega oczyszczanie ścieków w nowoczesnej oczyszczalni.
Mimo swojego „spokojnego charakteru” ścieżka nie jest bynajmniej nużąca – każdy z czterech odcinków trasy prezentuje inne walory okolicznego środowiska przyrodniczego, przebiegając w pobliżu siedlisk licznych gatunków fauny i flory.
Zapraszamy na spacer po dnie jurajskiego morza. Czy to możliwe? Ależ tak! Miliony lat temu, na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim gąbki, koralowce, amonity. W poznaniu tajemnic tej krainy pomoże ścieżka geologiczna "Kamieniołom Kielniki".
Spacerując tą ścieżką, mozemy podziwiać roślinność przypotokową.