Woj. warmińsko-mazurskie

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie rezerwatu krajobrazowego "Jezioro Nidzkie" i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Ścieżka rozpoczyna się przy leśniczówce Ruciane i jest położona na półwyspie otoczonym wodami jezior Guzianka Wielka i Mała.
Ścieżka bierze początek na terenie Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie i przebiega wokół zarastającego jeziora Chudek.
Ścieżka jest wytyczona na terenie leśnictwa Sokołów w pobliżu wsi Wiatrowiec przy drodze Wiatrowiec – Łabędnik Duży w drzewostanach gospodarczych typowych dla Nadleśnictwa Bartoszyce.
Jest to ścieżka wytyczona w leśnictwie Czarny Las przy drodze Galiny - Krawczyki.
Ta ścieżka o długości 3,5 km ma swój początek przy siedzibie Nadleśnictwa Spychowo, nad Jeziorem Spychowskim. Prowadzi przez pobliski las do malowniczego śródleśnego jeziora Cichego, ukazując po drodze różnorodne siedliska leśne.
Na każdym z przystanków tej ścieżki znajdują się ławki umożliwiające odpoczynek i spokojne podziwianie piękna lasu.
Pragnę polecić niewielką wioskę na Mazurach – Kruklanki. Ta niezwykła miejscowość znajduje się na trasie do Węgorzewa.
Wytyczone trasy rowerowe oraz zmodernizowana ścieżka dydaktyczna "Wyskok" cieszy się zainteresowaniem społeczeństwa, które na pewno wzrośnie w sezonie wiosennym i letnim jak również wzbogaci ofertę turystyczną okolicznych terenów.
Spacer ścieżką umili infrastruktura w postaci: tablic dydaktycznych, ławek, placu zabaw, licznych kładek oraz specjalnie dobranych nasadzeń roślinnych.