Woj. warmińsko-mazurskie

Przy odrobinie szczęścia, podczas zwiedzania tej ścieżki można zobaczyć kormorana albo czaplę siwą.
Spacer tą ścieżką pozwala przyjrzeć się łabędziom, które na terenie tej ścieżki są bardzo liczne.
Wędrując ściężką, można porównać morenę czołową z sandrową równiną.
Spacer tą ścieżką pozwala poznać różnice pomiędzy lasem naturalnym i hodowlanym.
Ścieżka ta prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat "Królewska Sosna".
Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie.
Ścieżka umożliwia poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie "pływających wysp torfowiskowych".