Woj. wielkopolskie

Ścieżka Edukacyjna „Eco Friendly” - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Na ścieżce dowiadujemy się, jak pracują leśnicy, jakie mają zadania oraz jak przeprowadzana jest gospodarka leśna. Ważnym zagadnieniem jest ochrona zasobów leśnych. Ścieżka ma aż 21 przystanków, na których jest wiele do zobaczenia.
Ścieżka przyrodnicza „Łękno” prowadzi przez obszary gospodarki leśnej odnowienie naturalne, dokarmianie zwierzyny) i ochrony przyrody (pomniki przyrody, funkcje lasu).
Dolina Głuszynki to pas zieleni, który zawiera w sobie tereny kilku poznańskich osiedli. W Dolinie Głuszynki przeważają różnego rodzaju zbiorowiska trawiaste. Największą atrakcją są ptaki.
Ścieżka rozpoczyna się przy ulicy Meteorytowej, gdzie znajduje się tablica informacyjna oraz głaz upamiętniający Franciszka Jaśkowiaka (1903 – 1983) będącego wybitnym przyrodnikiem i orędownikiem ochrony przyrody i zabytków.
Przez teren Rogalińskiego Parku Krajobrazowego wytyczono 5 szlaków turystycznych: z Żabna przez Krajkowo, do mogił pomordowanych - szlak czerwony; od mogił do Drużyny Poznańskiej – czerwony; z Iłówca do mogił i dalej do Mosiny – niebieski; z Wiórka do Rogalinka - zielony i z Rogalinka do Rogalina – czerwony.
Ciekawostką jest nazwa rezerwatu „Olbina” przyjęta od dawnego ludowego określenia uroczyska, w którym znajduje się rezerwat. Nazwa ta pochodzi od smoka Olby lub imienia diabła Olbiny, który według podań ludowych zamieszkiwał pobliskie bagno leżące w południowej-wschodniej części rezerwatu i miał zatopić Kalisz.
Ścieżka dydaktyczno-badawcza ma 5 km i 8 przystanków edukacyjnych i punktów pomiarowo/obserwacyjnych. Na poszczególnych przystankach realizowane są zadania: obserwacje i pomiary parametrów środowiska w terenie zgodnie z wyznaczonym zagadnieniem i przyjętą koncepcją projektu badawczego: opisy, zdjęcia, filmy, mapki, pobrane próbki, itp.
Arboretum Kórnickie szczyci się bogatą kolekcją roślin drzewiastych pochodzących z różnych części świata. Drzewa prezentowane na tej ścieżce obrazują zróżnicowanie drzew pod względem pokroju koron, budowy liści, kwiatów i owoców. Przedstawiono również związki człowieka z drzewami, ich znaczenie w tradycji i kulturze oraz walory użytkowe i lecznicze.
Na ostrowskim składowisku odpadów powstała ścieżka edukacyjna eMZOludka. Uczniowie zwiedzający ten obiekt dowiedzą się o sposobach zagospodarowania odpadów, o tym jak z nimi postępować i czego nie robić pod żadnym pozorem.