Woj. wielkopolskie

Spacer ścieżką przybliży problematykę zmiennych form nadrzecznej roślinności, różnorodności gatunków lasów łęgowych oraz malowniczego, skąpanego w zieleni drzew starorzecza.
Idąc brzegiem starorzecza "Mała Starucha" można poznać różne gatunki drzew i krzewów po liściach, pędach i korowinie.
Ścieżka edukacyjna ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych oraz zapoznanie dzieci i młodzieży i studentów z działaniami podejmowanymi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Poznania.
O atrakcyjności turystycznej tego regionu decyduje, obok pięknej przyrody, 14 jezior zróżnicowanych pod względem walorów i dostępności do rekreacji.
"Bagna Średzkie" to obszar otwarty, powstały po torfowiskach niskich i obejmujący dolinę oraz rzeczkę, porośniętą trzciną. Występują tu kośne łąki oraz kępy wierzb.
Ścieżkę wytyczyło Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Trasę wędrówki obejmuje teren ostoi przyrodniczej zajmującej obszar ok. 120 ha.