Woda-ścieki

Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Po tej lekcji uczniowie będą znali podział Warszawy na dzielnice oraz zabytki położone nad Wisłą w Warszawie. Zajęcia mają także na celu zachęcenie do śledzenia aktualnych doniesień w mediach na temat imprez oraz uświadamianie wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze Warszawy.
Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Lekcja ma na celu wskazywanie na mapie Wisły od źródła do ujścia, dostrzeganie bogactwa przyrodniczego rzeki i jej doliny, poznawanie roślin i zwierząt występujących w Wiśle i w najbliższej okolicy rzeki i kształtowanie świadomości piękna rzeki Wisły.
Lekcja wzbogaci wiedzę dziecka o przyrodzie w otoczeniu Wisły i ma na celu wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody przybrzeżne.
Lekcja ma na celu wzbogacenie wiedzy dziecka o najbliższym otoczeniu, budzenie zaciekawienia turystyczno-kulturowego oraz obserwowanie i omówienie zjawisk i procesów dostępnych wiedzy oraz doświadczeniu dziecka.
Projekt ten jest opracowany dla grupy dzieci 6-letnich. Będzie realizowany przez 5 dni, a trakcie realizacji tego projektu zostaną rozbudzone zainteresowania przyrodą oraz zaspokojenie narastającego zaciekawienia otaczającym nas środowiskiem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia przyrodniczego.
„Kotki – małymi ekologami” – cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 – 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Zamieszczamy materiały, które ułatwią Wam przygotowanie się do kolejnej edycji.
Zbiór kilkudziesięciu podpowiedzi został podzielony na osiem obszarów tematycznych: energooszczędny dom, zużycie wody, zużycie papieru, korzystanie z AGD, wybór urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podróże, konsumpcja, przygotowanie jedzenia.
Jest to opracowanie o rzece, która jak każdy żywy organizm podlega przeobrażeniom - większa woda, susza, pobór żwiru, regulacja brzegów, nowy most powodują szybkie zmiany.
Celem zajęć jest poznanie zanieczyszczeń i ich wpływu na organizmy żywe oraz sposobów usuwania zanieczyszczeń.