Zasoby

Scenariusz dotyczy "Dnia bez plastku", który można zorganizować w każdej szkole, np. jako element obchodów Święta Ziemi lub akcji Sprzątania Świata.
Dokument zawiera sprawozdanie z przaprowadzenia gimnazjady ekologicznej poświęconej odpadom. Dzięki temu sprawozdaniu, inne szkoły mogą przeprowadzić podobną akcję z zakresu edukacji ekologicznej w siebie.
W ramach zajęć dzieci wykonują ulotkę, która ma przekonać obywateli, że nie należy spalać odpadów w domowych piecach.
Dzieci opowiadają, co należy wkładać do żółtego, niebieskiego, zielonego i białego pojemnika.
Jest to harmonogram działań ekologicznych z rozbiciem na poszczególne miesiące. Harmonogram może stanowić inspirację dla innych szkół lub przedszkoli.
Broszura edukacyjna "Opakowanie" adresowana jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to zestaw kart, który składa się z następujących części: "Przewodnika dla nauczyciela", "Przewodnika dla ucznia" oraz zestawu 5 scenariuszy lekcji. Przewodniki są zbiorem podstawowych informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowyh.
W materiale mozna przeczytać o skladnikach przyrody: powietrz, glebie, wodzie, lasach oraz o zasobach, które powinniśmy chronić - są nimi surowce mineralne czy woda. W drugiej części znajduje się dziewięć scenariuszy zajęć dla dzieci przedszkolnych.
Plakat zachęca do samodzielnego wytwarzania prezentów, zamiast kupowania gotowych produktów.
"Kupuj odpowiedzialnie. Twoje pieniądze kształtują świat" to tytuł scenariusza zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Scenariusz zawiera m.in. wskazania do odpowiedzialnego dokonywania zakupów, informację o ekoznakach, zasadę 3 R, odniesienie odbiorcy do poziomu dwutlenku węgla, traktowania wody jako wspólnego dobra oraz odpowiedzialnego biznesu.
Wydrukuj plakat i zapamiętaj, gdzie dostarczamy odpady różnego typu: makulaturę, resztki organiczne, szkło, metal, tekstylia, elektrosprzęt, odpady ogrodowe oraz odpady niebezpieczne.