Zasoby

Małgorzata Tomczak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawiła podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) zagadnienia sprawozdań obowiązuje wprowadzających sprzęt ZSEE. Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji wymaga zgody autora prezentacji. Poniżej prezentacja do pobrania: Artykuł dotyczący treści...
Michał Korkozowicz, ekspert ds. baterii i akumulatorów, przedstawił podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) obraz krajowego rynku baterii i akumulatorów w świetle raportu GIOŚ za 2013r. oraz szukał odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja ustawy o bateriach przyniesie oczekiwany przełom. Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone....
Jakie są warunki sukcesu selektywnego zbierania bioodpadów: odpadów kuchennych i ogrodowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych? Temat ten podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) zaprezentowała dr inż. Barbara Kozłowska z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.  Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i...
Dr inż. Katarzyna Godlewska ze Stowarzyszenia Papierników Polskich w Łodzi zaprezentowała podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”), zagadnienie selektywnej zbiórki makulatury, propozycje rozwiązań systemowych, które miałyby istotny wpływ na jakość surowca. Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji...
Na czym polega kontrola w gminach, w ramach  przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? O tym podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) mówiła Kamila Janecka-Piela, starszy specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.  Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa...
Czas przełamać stereotypy dotyczące gospodarki odpadami. O tym, jak akcje edukacyjne w znaczącym stopniu pomagają mieszkańcom poszerzać wiedzę i świadomość ekologiczną podczas Forum Recyklingu opowiedział Krzysztof Krauze, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji wymaga zgody autora prezentacji. Poniżej...
Piotr Barczak, koordynator polityki odpadowej z European Environmental Bureau z Brukseli  (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) podczas Forum Recyklingu przedstawił zmiany w unijnych dyrektywach odpadowych. Prezentację zamieszczamy do pobrania poniżej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji wymaga zgody autora prezentacji. Artykuł dotyczący treści prezentacji...
Nowe regulacje prawne, zbiórka, odzysk i recykling ZSEE, baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów i złomu to tematy, które będą prezentowane podczas Forum Recyklingu - trzydniowego cyklu seminariów. ZielonaLekcja.pl sprawuje patronat medialny, a na naszych czytelników czeka gratka: prezentacje z wybranych wystąpień! W tym roku odbędzie się już trzynasta edycja...
Wyprodukowane z najbardziej bogatych materiałów surowych naszej planety – piasku, sody, jesionu, wapieni – szkło jest najbardziej czystym i ekologicznym materiałem używanym do pakowania żywności, napojów, a także produktów z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego. Jedną z unikalnych zalet szkła jest to, że może być nieskończenie recyklingowane bez żadnej straty -...
Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się selektywną zbiórką odpadów oraz interesującą i skuteczną edukacją ekologiczną. Jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie kompleksowo oceniające selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Jest to przedsięwzięcie...