Zasoby

Według Europejskiej Organizacji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności materiały stosowane do produkcji opakowań plastikowych mogą uwalniać związki chemiczne do żywności. Nie dziwi więc, że rodzice małych dzieci są szczególnie wyczuleni na ten problem. Aż 77% z nich preferuje szkło do przechowywania żywności dla niemowląt, a 61% unika kupowania jedzenia dla...
Polacy wciąż mają wątpliwości odnośnie do tego, jak segregować pozostałości po produktach, których używają na co dzień. Dlatego uruchamiamy zakładkę, gdzie będziemy umieszczali artykuły, porady, wyjaśnienia, plakaty - wszystko po to, aby selektywna zbiórka nie sprawiała mieszkańcom problemów.  Jak przygotować surowce wtórne i inne odpady przed ich wyrzuceniem? 1. Papier, gazety,...
Chcesz wiedzieć więcej o odpadach określanych tajemniczym mianem ZSEE? Przeczytaj nasz materiał! Zapraszamy do lektury, obiecujemy wiele ciekawych informacji poświęconych elektroodpadom. Partnerem merytorycznym  jest ElektroEko. ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii Organizator konkursu „Przyjaźni Środowisku” przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  ElektroEko zostało wyróżnione za...
Plansze zostały opracowane w ramach konkursu "Szkoły na tropie elektroodpadów", program EkoSzkoła prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła co motywuje oraz co demotywuje do właściwych zachowań ekologicznych.
Artykuł Anny Cesarek z Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska dotyczy działań informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy.
Ewa Bury przedstawiła "Stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w Rozporządzeniu KE nr 493/2012 dot. poziomów wydajności recyklingu na przykładzie RECUPYL POLSKA".
Arkadiusz Szpakowski z Instytutu Metali Niezależnych w Legnicy zaprezentował technologię przerobu złomu akumulatorowego z wykorzystaniem innych dobranych materiałów odpadowych.
Prezentacja Marka Bystronia ze Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce wyjaśniała m.in. czym jest akumulator kwasowo-ołowiowy i jak prawo może stymulować procesy technologiczne z ochroną środowiska.
Prezentacja Jakuba Smakulskiego z Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto w Poznaniu przedstawia aspekty finansowe zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.