Dzieciom ze szkoły ktoś porwał puste puszki, które zbierali aby sfinansować wyjazd na wycieczkę. Czy to fabuła kryminału? Ależ skąd! To przedstawienie edukacyjne „Ala w Alulandii”, które  uczy segregowania odpadów i do tego zachęca.

Przedstawienie zostało wyprodukowane przez Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL w 2008. Było ono wystawiane przez kilka lat. Teraz przyszedł czas na drugą część przygód Ali i sympatycznej Pusi. Ala poszła do szkoły podstawowej i perypetie głównych bohaterów w tej części opisywane są w formie kryminału.

Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” z Torunia. Właśnie na deskach tego teatru w dniu 30 września 2014 roku miała miejsce premiera drugiej części „Ali w Alulandii”. Jako nagroda przedstawienie będzie pokazane w ponad 20 placówkach w całej Polsce. Najbliższe przedstawienia będą zagrane 6 listopada 2014: o  godz. 9.00 – Przedszkole nr 6 Głogów i o godz. 11.30 – Przedszkole nr 16 w Legnicy.

 „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” to ogólnopolski projekt, którego kolejne edycje realizowane są od 1996 roku zgodnie z latami szkolnymi. W ramach programu placówki edukacyjne na wszystkich szczeblach otrzymują bezpłatne wsparcie od Fundacji RECAL w przygotowaniu i realizacji edukacji recyklingowej na przykładzie odzysku puszek po napojach i aluminium, z którego są wykonane. Podstawę wsparcia stanowią specjalne pakiety edukacyjne, filmy na płytach DVD, plakaty, magnesy, pojemniki oraz worki na alu-puszki.

Na podstawie tych materiałów nauczyciele – szkolni koordynatorzy – realizują różne, często innowacyjne, działania edukacyjne ze swoimi uczniami. Działania tego typu mają zasadnicze znaczenie w procesie zmiany postaw społecznych wobec potrzeby segregacji odpadów. Na koniec każdego roku, wraz z lokalnymi partnerami, RECAL nagradza wyróżniające się placówki. Poza Przedstawieniem „Ala w Alulandii” nagrodami są np.: Zielona Szkoła dla przedstawicieli 15 placówek szkolnych oraz tablety, aparaty cyfrowe, miniwieże, odtwarzacze DVD czy też mp4.

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach „RECAL” została utworzona w 1995 roku w celu promocji recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce. Działania Fundacji mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat selektywnej zbiórki opakowań i zwiększenia efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez ponowne wprowadzenie do obiegu gospodarczego.

Warto wiedzieć!

Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów – to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. W 2013 roku poziom recyklingu alu-puszek w Polsce wyniósł 79%.

Oto podstawowe fakty na temat korzyści płynących z ich recyklingu:

  • Edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.
  • Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.
  • Energia:  odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.
  • Ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.
  • Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3-4 zł.
  • Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
  • Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

Więcej informacji: www.recal.org.pl

20141021 SP w Kiełpinie1 20141021 SP w Klonowie1 20141021 SP w Klonowie2 20141021 SP w Klonowie3 20141021 SP w Klonowie4

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię