Uczniowie pracując w grupach 2 lub 3-osobowych,  samodzielnie wybierają zagadnienia oraz ilustrują je eksperymentem, pokazem itp. Uczą się, udowadniają twierdzenia w praktyce: przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. To wykształca w nich postawę badawczą oraz umożliwia realizację projektów szkolnych. Tak krótko, a zachęcająco brzmi zapowiedź konkursu „Bęc jabłkiem w głowę”, pod patronatem portalu ZielonaLekcja.pl.

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Partnerem jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Nauczyciel może wspomóc pracę zespołów swoją wiedzą, wskazać źródła informacji itp. Jeden zespół jest koordynowany przez jednego nauczyciela. Każdy zespół przygotowuje dokumentację zadania (max. 1 strona w formacie A4) zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji. Uwaga: w eksperymentach nie wolno używać substancji niebezpiecznych – żrących, łatwopalnych, wybuchowych, duszących itp.

Szkołę może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonuje nauczyciel podczas wstępnych eliminacji szkolnych. Informację o wyborze zespołów prosimy przesłać na załączonej karcie zgłoszenia do 12 grudnia 2014 r.

 • Szkoły gdańskie i sopockie na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, 80-308 Gdańsk, Polanki 51, tel./fax: 58 301 80 99, e-mail: kamila.k@pomorskieparki.pl
 • Szkoły gdyńskie na adres: Centrum Nauki Experyment 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, e-mail: v.vysotska@experyment.gdynia.pl

Półfinałowe prezentacje prac gdańskich oraz sopockich szkół odbędą się w okresie grudzień 2014 – marzec 2015 r. w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz gdyńskich szkół w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Dokładny termin prezentacji będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy zademonstrują („na żywo!”) swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzanych eksperymentów (obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także  dostosowanie przekazywanych treści
do wieku.

Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2015 r. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu.

  Zagadnienia konkursowe XIV edycji  „Bęc jabłkiem w głowę”

 1. Ekspansja życia, czyli sposoby rozmnażania roślin.
 2. Z rozważań nie tylko filozoficznych – czego rośliny potrzebują do życia?
 3. Czy potrzeba ruchu jest tylko domeną zwierząt? Do jakich ruchów zdolne są rośliny?
 4. Stwórz prosty klucz do oznaczenia wybranego gatunku rośliny.
 5. Siła kiełkowania.
 6. Obcy w moim mieście (rozważania o gatunkach inwazyjnych).
 7. Obieg wody w przyrodzie. Siła cykliczności.
 8. Kropla życia, życie w kropli – potęga wody.
 9. Niezliczone możliwości wody! Właściwości fizyko-chemiczne wody.
 10. Czy w skutek kwaśnych deszczy będzie zwiększona liczba łysiejących ludzi? Przyczyny i skutki kwaśnego deszczu całkiem na poważnie.
 11. Zaprojektuj model oczyszczalni ścieków z materiałów codziennego użytku i zademonstruj jak działa.
 12. Zbuduj własną stację meteorologiczną. Zademonstruj, jak działa.
 13. Przykazania świadomego konsumenta. Zaprojektuj i wykonaj ekologiczną siatkę, wykorzystując dostępne materiały. Zaproponuj kampanię reklamową promującą jej używanie.
 14. Świat wokół nas pełen jest mikroorganizmów. Wykaż ich obecność w twoim otoczeniu.
 15. Zaprojektuj miasto według koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 16. Odwieczne marzenia o lataniu –  jak działa skrzydło?
 17. Przedstaw wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe.
 18.  Bioindykatory w mieście? Jakie dzięki nim możemy otrzymać informacje? Weź aparat, rusz w teren, zbierz przykłady i ciekawie je zaprezentuj.
 19. Działanie naturalnych antybiotyków – projekt doświadczenia.
 20. Obieg materii w przyrodzie. Zaprojektuj domowy kompostownik.
 21. Zaprojektuj „zielony” dom.
 22. Stwórz makietę dotyczącą powstawania gazu ziemnego.
 23. Stwórz perspektywy wykorzystania gazu ziemnego na miarę XXI wieku.
 24. Tlen, hel, gaz ziemny. Jak/czy wykorzystujemy je na co dzień?
 25. Skąd się biorą pory roku?
 26. Odnawialne źródła energii. Chwilowa moda czy szansa na wykorzystanie „zielonego” potencjału Ziemi?
 27. Skomponuj kosmetyk ze składników naturalnych, zgodnie z zasadami zielonej chemii.
 28. Postaw na kreatywność – stwórz własny temat

 Więcej informacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię