Jakie rozwiązania powinna przyjąć Polska, aby poradzić sobie z rosnącą górą elektrośmieci? Niedługo do Sejmu trafi projekt ustawy, który ma sprawić, że zaczniemy zbierać odpady w ilości narzuconej nam przez Unię Europejską. Dziś są to 4 kg sprzętu na mieszkańca, ale już za kilka lat zobowiązani będziemy zbierać ok. 10 kg. Dlatego Kraków i inne polskie miasta postanowiły wypowiedzieć wojnę źle składowanym elektroodpadom!

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro-Odzysk pokazały, że polskie gospodarstwa domowe chcąc legalnie  i z dbałością o środowisko pozbyć się zużytego sprzętu wciąż napotykają na problemy natury logistycznej czy finansowej.

Aż 20% badanych deklaruje, że pozbyło się starych elektroodpadów w sposób inny niż zbiórka elektrośmieci czy przekazanie do przetworzenia i dalszego wykorzystania, a 8% badanych otwarcie przyznało, że oddało zużyty sprzęt na złom lub wystawiło go na śmietnik.

Polacy najczęściej przekazują do sklepów stary sprzęt wtedy, gdy dostają zapewnienie, że zostanie on odebrany z ich domów bez pobierania opłaty lub ta opłata będzie relatywnie niska. Niewiele osób samodzielnie dowozi elektroodpady do przygotowanych przez Gminy punktów zbiórki, bo jest to albo zbyt uciążliwe, albo trudne logistycznie.

W praktyce prawie 60% gospodarstw domowych nie przekazało zużytego dużego sprzętu AGD (lodówek, pralek, kuchenek itp.) do sklepów, a 15% Polaków, którzy zdecydowali się to zrobić, musiało za ten odbiór słono zapłacić.

Te wszystkie niepokojące dane leżą u podstaw pomysłu na wydarzenie pod hasłem – Dni Elektrorecyklingu.  Celem Akcji „Dni Elektrorecyklingu” jest zmotywowanie Polaków do prowadzenia selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także opakowań. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę ze szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy ten trafia na wysypisko lub, co gorsze, do lasu. W przypadku odpadów opakowaniowych, największy problem stanowi ich ogromna objętość.

W elektrośmieciach znajdują się liczne toksyczne substancje (np. rtęć, kadm, nikiel, ołów), które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt oraz mogą powodować zmiany klimatu i powiększanie się dziury ozonowej (działanie izopentanów oraz freonu). Natomiast przetworzone, stają się cennym surowcem wtórnym. Akcja ma sprzyjać zwiększeniu zbiórki starego sprzętu do oczekiwanych przez Unię Europejską poziomów na mieszkańca.

W ramach Akcji organizowane będą liczne działania informacyjne i edukacyjne, wszystkie wyjątkowo atrakcyjne dla mieszkańców i angażujące ich do działania.

RAMOWY HARMONOGRAM AKCJI W KRAKOWIE
• 8 października (godzina 9:00-11.00)
Prowokacja – niespodzianka, która wywoła dyskusję na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Prowokacja, organizowana we współpracy z Urzędem Miasta i służbami porządkowymi, otworzy Krakowskie Dni Elektrorecyklingu.
• 8 października (godzina 09:00) do 18 października
Wystawa edukacyjna na Plantach. Obejmie ona 12 plansz edukacyjnych umiejscowionych pomiędzy ulicą Franciszkańską a Wiślną. Pięknie ilustrowane plansze zawierać będą informacje o konieczności selektywnej zbiórki oraz recyklingu zużytego sprzętu RTV/AGD. Ponadto wskażą niebezpieczeństwo płynące z ich nieprawidłowego składowania oraz korzyści wynikające z ich przetwarzania.
• 8 października do 30 października
Konkurs dla szkół w formie „Gry Miejskiej”. Uczniowie pod opieką nauczycieli przechodzą trasę gry miejskiej i poszukują plansz z zadaniami. W każdym z punktów kontrolnych dzieci dowiadują się, jak przebiega proces recyklingu sprzętu oraz jaki jest jego wpływ na środowisko. Na koniec wykonują punktowane zadanie i są kierowane do kolejnego miejsca. Do przejścia jest około 2,5 km, co zajmuje około dwóch godzin lekcyjnych.
8-12 (środa – niedziela) oraz 18 października (sobota)
Edukacyjny patrol „Pana Pralki” – aktorzy w przebraniu imitującym pralkę lub lodówkę będą przechadzać się ulicami Krakowa, rozdawać materiały edukacyjne (eko-kalendarze) i opowiadać o właściwym postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
• 25 października (w godzinach 10:00-15:00)
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na parkingach przed wybranymi hipermarketami TESCO.
• 2 grudnia
Uroczyste zakończenie i podsumowanie Akcji w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, a w jego ramach: ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, emisja filmu edukacyjnego na temat recyklingu elektroodpadów oraz występ zespołu Recycling Band (Finalistów V edycji programu „Mam Talent”).

ORGANIZATORZY
Akcję organizują:
•Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA zajmująca się m.in. realizacją akcji ekologicznych w ramach Kampanii „Włącz Eko Wyobraźnię”  połączonych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•Biosystem Zakład Gospodarki  Komunalnej Organizacja Odzysku SA
Partnerzy:
•Miasto Kraków – Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
•Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
Firmy współpracujące:
•Zbiórki elektroodpadów – gościnnie na parkingach sieci hipermarketów Tesco

KDE kde_baner

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię