Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnego Pakietu Edukacyjnego: Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju, 10 scenariuszy lekcji. Pakiet składa się z 10 scenariuszy lekcyjnych, które realizują cele edukacji dla zrównoważonego rozwoju w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (poziom rozszerzony) oraz podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.
Scenariusze w postaci pdf. można pobrać z:

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=45&id=282

Wszystkie scenariusze są zgodne z podstawą programową zarówno w zakresie celów ogólnych, jak i wymagań szczegółowych. Każdy scenariusz zawiera plan toku lekcji, uwagi o realizacji a także karty pracy dla uczniów, w tym ćwiczenia i prace domowe, materiały dla nauczyciela wzbogacone o teksty źródłowe, slajdy z ilustracjami, wykresami, tabelami i mapami a także linki do filmów i ilustracji w internecie.

Scenariusze lekcji przedstawiają zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska w powiązaniu z kwestiami społeczno-ekonomicznymi i etycznymi. Prezentują ciekawe rozwiązania metodyczne ułatwiające pracę dydaktyczną z uczniami m.in. poprzez wykorzystanie interaktywnych materiałów i metod. Daje to uczniom możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, szukania ciekawych rozwiązań i doskonalenia umiejętności współpracy.

malyPLAKTpoziom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię