Bezpłatne webinarium „Pieniądze na edukację ekologiczną i promocję projektów z zakresu ochrony środowiska” 

https://pieniadze.edukacja.abrys.pl/

 

Służymy wsparciem w następujących projektach:

  • kompleksowe kampanie, programy i projekty dotyczące edukacji ekologicznej skierowane do wszystkich grup wiekowych
  • materiały promocyjne: publikacje (biuletyny, foldery, ulotki, komiksy itp.), spoty radiowe i filmowe, aplikacje mobilne
  • wydarzenia takie jak: festiwale, festyny, pikniki o tematyce ekologicznej
  • warsztaty np. kreatywny recykling
  • spektakle i gry miejskie
  • konkursy
  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla różnych grup zawodowych
  • ekogadżety i ciekawe narzędzia ekoedukacji

Posiadamy także doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na edukację ekologiczną, zarówno ze środków ogólnopolskich (m.in. kampania „Misja-emisja” zrealizowana ze środków NFOŚiGW), jak i lokalnych (m.in. kampania edukacyjna w 18 gminach wchodzących w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie).

Każdy projekt traktujemy jak kolejne wyzwanie, w których staramy się łączyć wizję zleceniodawcy, naszą wiedzę i doświadczenie z uwarunkowaniami lokalnymi i możliwościami budżetu.

Edukację ekologiczną szyjemy na miarę!

OFERTA