Tag: Energia

Doktoranci, którzy piszą prace poświęcone problematyce przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną mogą zgłaszać swoje prace do konkursu. Celem konkursu jest promocja osiągnięć badawczych na polskich uczelniach. Autorzy trzech najciekawszych prac naukowych otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. złotych. Dodatkowo, najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma...
Dziełem „Wróżka Elektryczność” (La Fée Électricité), ogromnym obrazem o powierzchni 624 m2, Raoul Dufy pokazał w 1936 r., że energia elektryczna może budzić marzenia. Sto lat wcześniej pierwszy miniaturowy pojazd skonstruowany przez Thomasa Davenporta udowodnił, że może ona również służyć do przemieszczania się. Dzisiaj elektryczność kojarzy się ze słowami „rzeczywistość” i „napęd”, dzięki temu, że cały świat przestawia się na kolor zielony.
Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.
Czy znasz najważniejsze zasady - jak chronić środowisko w życiu codziennym?
Zobacz, jak wyglądają elektrownie pobierające energię z odnawialnych źródeł energii: elektrownie wiatrowe, słoneczne i geotermiczne.
W Europie w dalszym ciągu obserwuje się wzrost zużycia zasobów naturalnych. W konsekwencji rośnie też ilość odpadów. Oba te zjawiska wywierają niekorzystny wpływ na środowisko.
W lutym w Zespole Szkół w Mielcu odbyło się spotkanie "Ekologia dla każdego", połączone z konkursem ekologicznym.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Zamieszczamy materiały, które ułatwią Wam przygotowanie się do kolejnej edycji.
Jeżeli posiadamy świadomość ekologiczną, to patrzymy przez jej pryzmat na wiele spraw. Czasem dzięki temu np. podczas podróżowania zamieniamy się w ekoturystę, a innym razem w reportera szukającego na każdym kroku śladów ochrony środowiska.