Tag: Energia

Publikacja została opracowana w ramach projektu "Zielone światło dla edukacji ekologicznej", realizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Adresatami opracowania są nauczyciele oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Gdy patrzymy na drzewa, które ubogacają zielenią betonową architekturę miast, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy do czynienia z najbardziej twórczymi organizmami na świecie, które potrzebują do życia tylko energii ze słońca, dwutlenku węgla z powietrza oraz wody z solami mineralnych z gleby, przemieniając je, przy użyciu chlorofilu, w życiodajne węglowodany.
Peletek przygotował do wykonania kilka doświadczeń, które pozwolą Tobie zrozumieć jak ważne jest powietrze, które Ciebie otacza.
Jest to scenariusz warsztatów, których celem jest zdefiniowanie energii i jej roli w otaczającym nas środowisku. Praca została nadesłana do I edycji konkursu Ekoscenariusz, prowadzonego przez redakcję ZielonaLekcja.pl.
Zadania matematyczne są do wykorzystania w klasach I-III i dotyczą zużycie energii elektrycznej i cieplnej, oszczędzanie energii. Praca została nadesłana do I edycji konkursu Ekoscenariusz, prowadzonego przez redakcję ZielonaLekcja.pl.
Przedstawiony scenariusz zajęć dotyczy prawidłowego gospodarowania energią. Praca zdobyła II miejsce w I edycji konkursu Ekoscenariusz, przeprowadzonego przez redakcję ZielonaLekcja.pl.
Na plakacie wymienione są działania, które chronią środowisko, jednocześnie oszczędzają pieniądze.
Jest to harmonogram działań ekologicznych z rozbiciem na poszczególne miesiące. Harmonogram może stanowić inspirację dla innych szkół lub przedszkoli.
Prezentacja wyjaśnia czym, jest energia, a za pomocą przewrotnych zagdek wprowadza elementy edukacji ekologicznej do świadomości młodego użytkownika energii.
Zobacz, jaki jest koszt zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia AGD. Koło energetyczne pokaże, jaka część całkowitego zużycia energii przeznaczona jest a ogrzewanie, oświetlenie, sprzęt, elektryczny i przygotowanie ciepłej wody.