Ścieżka ukazuje piękno krajobrazów okolic Lidzbarka Welskiego i zaznajamia z problematyką ochrony środowiska wodnego.

Nazwa ścieżki Doliną rzeki Wel (Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK))
Długość ścieżki 10,5 km
Czas przebycia 2,5 – 4 h
Trasa (miasta) Jezioro Lidzbarskie, Górka, Wel, kompleks leśny, bór mieszany, jezioro Linowiec, jar rzeki Wel, meandry rzeki Wel, oczyszczalnia ścieków, plac Hallera (Lidzbark).
Opis (krótki)

Ciekawe przyrodniczo punkty na trasie:

  • Jezioro Lidzbarskie – zajmuje powierzchnię 121,8 ha. Ma długość 3500 m i szerokość 470 m. Jezioro jest głębokie. W jeziorze można złowić płocie, leszcze, szczupaki, węgorze i sandacze. Zaobserwować miejsca lęgów ptactwa wodnego, takiego jak: perkozy dwuczube, łyski, kaczki krzyżówki, gągoły i tracze. Można podziwiać lipę drobnolistną, klon zwyczajny i jawor.
  • Górka – to miejsce pierwszej osady słowiańskiej, dający początek miastu. Nieopodal wzgórza znajduje się jedna z głównych i najstarszych ulic zwana Starym Miastem, do której przylega ulica Słomiany Rynek.
  • Wel – największy lewoboczny dopływ Drwęcy. Długość rzeki wynosi 95,8 km, a powierzchnia 800 km2. Wel przepływa przez liczne jeziora: Dąbrowę Wielką, Dąbrowę Małą, Rumian, Tarczyńskie, Grądy Lidzbarskie. W niezbyt głębokim korycie rzeki można zaobserwować roślinność szuwarową. Wzdłuż rzeki rośnie olsza czarna, wierzba krucha. W rzece występują leszcze, okonie, karpie, węgorze, szczupaki i pstrągi.
  • Lasy – można tu spotkać lipę drobnolistną, grab zwyczajny, dąb szypułkowy, sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą. Podszyt tworzy leszczyna pospolita, trzmielina brodawkowata, wiciokrzew suchodrzew. W lasach można spotkać lisa, jelenia, sarnę, dzika, zająca, borsuka i jenota. Charakterystyczne ptaki to: zięby, sikory, drozdy, muchołówki.
  • Bory – na terenie parku najczęstsze są bory mieszane. Występuje dąb szypułkowy, jarzębina, wierzba, topola, brzoza brodawkowata, sosna, widłak jałowcowaty (objęty całkowitą ochroną).
  • Jezioro Linowiec – otacza je naturalne torfowisko. Można zaobserwować mchy torfowe trzcinę pospolitą a także wierzbę szarą. Brzegi jeziora otaczają paprocie, pałki szerokolistne. Taflę jeziora porastają grzybienie białe. Torfowisko i okolice zamieszkują perkoziki, kaczki czernice, i krzyżówki a także łabędzie. Jezioro zamieszkują żaby, ropuchy, traszki.
  • Jar rzeki Wel – to odcinek doliny o wąskim dnie i wysokich zboczach. Spotkać tu można wiele gatunków drzew: lipę drobnolistną, grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, sosnę zwyczajną. Wśród roślin chronionych na szczególną uwagę zasługuje: wawrzynek wilczełyko, pluskwica europejska. Występuje, zimorodek, gągoł, tracz nurogęsi.
  • Meandry rzeki Wel – brzeg jest tu stromy, a dno pogłębione. Występują tu największe głębiny i wiry. W zakolach rzeki rośnie kilka gatunków rdestnic i moczarka kanadyjska. Jest to teren łowów błotniaka stawowego, myszołowa i jastrzębia. Pomnikowy okaz dębu, młyn wodny w Kurojadach i zalew na rzece to jedne z ciekawszych miejsc w dole rzeki Wel.
  • Plac Hallera – to centrum miasta Lidzbarka. Do głównych ciekawostek należy Muzeum Pożarnictwa mieszczące się przy Rynku Nowym. Przy stacji kolejowej rośnie bardzo ładny okaz dębu uznany za pomnik przyrody.

 Źródło: Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię