Ścieżka pokazuje miejsca upamiętniające Powstanie Styczniowe, a także zapoznaje z rozległymi torfowiskami i efektami działalności bobrów w Poleskim Parku Narodowym.

Nazwa ścieżki Ścieżka przyrodniczo-historycznej "Obóz Powstańczy" na Lipniaku (Poleski Park Narodowy.  Ścieżkę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach pod opieką przewodnika, posiadającego stosowne uprawnienia. Pobyt grupy zorganizowanej należy zgłosić do Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego PPN w Urszulinie (Zespół do spraw edukacji i udostępniania Parku, Tel. (82) 571 30 71 wew. 43, 44, 48, fax. (82) 571 30 03, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl).
Długość ścieżki 4 km
Czas przebycia  
Trasa (miasta) Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Lipniak, położonej 4 km od drogi powiatowej Urszulin – Sosnowica.
Opis Przebieg ścieżki oznakowany jest białymi kwadratami z zieloną przekątną na pniach drzew. Kierunek poruszania się po ścieżce wskazują drogowskazy ze strzałką.

Na całej trasie znajduje się 7 przystanków z tablicami zawierającymi numer przystanku, krótki opis danego obiektu przyrodniczego i rysunki poglądowe.

Początek ścieżki znajduje się po lewej stronie drogi w miejscowości Lipniak, przed mostem na kanale „Doprowadzalnik Bogdanka – Wola Wereszczyńska”. Jestu tu parking z zadaszeniem turystycznym, na którym ustawiono cztery tablice – poświęcone są trasie ścieżki i zasadom zwiedzania oraz Powstaniu Styczniowemu.

Naprzeciw parkingu znajduje się stary krzyż. Mijamy zabudowania Lipniaka i wchodzimy do lasu. Od tego momentu przejście może okazać się nieco trudniejsze:droga będzie trochę podmokła, a bagniste lasy ciemne i tajemnicze.

Pierwszy przystanek to „Brzoza czarna”, dalej przechodzimy obok „Dębu Powstańców”, aż docieramy do „Mogiłek Powstańczych”. Dalej poruszamy się w kierunku przepustu na rowie melioracyjnym. Przekraczamy mostek i kierujemy się do wieży widokowej. Od tego miejsca trasa ścieżki ma bardziej przyrodniczy charakter.

Z wieży widokowej rozciąga się rozległy widok na kompleks tzw. łąk zienkowskich. Jest to duży kompleks liczący ok. 1200 ha, stanowiący dawne rozległe torfowiska niskie, całkowicie zmeliorowane na potrzeby PGR-ów. O tym, że łąki były pierwotnie torfowiskami świadczą nieliczne, zachowane jeszcze stanowiska rzadkich gatunków roślin.

Schodzimy z wieży i udajemy się groblą wzdłuż rowu melioracyjnego zgodnie z kierunkiem strzałek. Mijamy tablicę informacyjną i idziemy prosto. Dla ułatwienia poruszania się po terenach podmokłych oraz uatrakcyjnienia trasy zamontowano drewniane kładki.

Idąc w kierunku zachodnim po prawej stronie, rozciąga się widok na „Łąki Zienkowskie”, natomiast po lewej stronie widzimy przez cały rok zalany wodą ols kępowo-dolinkowy. Ten fragment ścieżki jest szczególnie istotny z punktu widzenia ochrony przyrody Parku w celu zachowania i zwiększenia jej bioróżnorodności na poziomach: siedliskowym i krajobrazowym. Dobrze widoczna jest tu działalność bobrów. Ich obecność w istotny wpływa na zwiększanie się liczebności i różnorodności gatunkowej ryb oraz ptaków wodno-błotnych.

Obserwujemy pozytywną działalność bobra – zalane olsy, rozlewiska tętniące życiem. W czasie wędrówki możemy zaobserwować zgryzy bobrowe, a niekiedy nawet całe powalone drzewa. Dochodzimy do kolejnego przystanku omawiającego żeremie bobrowe. Z prawej strony widzimy tablicę informacyjną, a za nią, około 10-15 m od grobli, okazałe żeremie bobrowe, jako przykład jednego z trzech typów schronień budowanych przez bobry.

Trasa ścieżki prowadzi dalej po grobli. Po lewej stronie wciąż widać olsy, a po prawej kompleks łąk. Po pewnym czasie przekraczamy mostek i idziemy dalej kładką. Kończy się ona po około 80 m. Wchodzimy na drogę leśną i docieramy do ostatniego przystanku ścieżki upamiętniającego miejsce obozu powstańczego pułkownika Karola Krysińskiego na Lipniaku.

Tutaj wędrówka prawie dobiega końca. Rozpoczyna się droga powrotna. Po pokonaniu około 250 m ścieżką przez las ponownie dochodzimy się do drogi prowadzącej do miejscowości Lipniak. W tym miejscu trasa ścieżki zamyka się w pętlę.

 Źródło: www.poleskipn.pl

Idąc groblą w kierunku zachodnim po prawej stronie, rozciąga się widok na ?Łąki Zienkowskie?. / Fot. poleskipn.pl

Dla ułatwienia poruszania się po terenach podmokłych oraz uatrakcyjnienia trasy zamontowano drewniane kładki. / Fot. poleskipn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię