Ścieżka prowadzi przez zróżnicowane tereny leśne, wodne i łąkowe Beskidu Małego.

Nazwa ścieżki
Ścieżka przyrodnicza na Czarny Groń w Beskidzie Małym (informacje oraz pomoc dydaktyczna dla grup zorganizowanych: Ośrodek Czarny Groń, 34-125 Sułkowice, Rzyki, Osiedle Praciaki 91, tel. 033 8701630, 0 507 089761, 0 507 089762; e-mail: rzyki@czarnygron.pl)
Długość ścieżki
10 km 
Czas przebycia
 4 h
Trasa (miasta)
 
Opis (krótki)
 Na terenie ścieżki wytyczono 10 przystanków z 11 tablicami tematycznymi, które dotyczą zagadnień historii i przyrody pobliskich terenów.
 
Na tablicach znajduje się aż 500 barwnych fotografii, pokazujących ciekawostki geologiczne, życie w potoku, budowę lasu i okazy zwierząt.
 
Najwyższy punkt ścieżki znajduje się na wysokości 884 m n. p.m., skąd roztacza się przepiękna panaroma.
 
Tematyka tablic:
1. Historia – historia Rzyk, historia ośrodka wypoczynkowego.
1.1. Rośliny, grzyby i zwierzęta chronione – zasady zachowania w lesie, podstawy ochrony gatunkowej, wykaz wybranych gatunków chronionych.
2. Potok Wieprzówka – krążenie wody w przyrodzie, charakter potoku, źródła, koryto, brzegi, nadrzeczne łęgi i organizmy zwierzęce i roślinne tu żyjące.
3. Runo leśne i ściółka – co i jak zbieramy?, Znaczenie ściółki, rośliny, zwierzęta, grzyby i śluzowce ściółki
4. Drzewo – budowa drzewa i jego funkcje w przyrodzie, warstwy lasu, ogólny podział lasów, gatunki drzew Beskidu Małego.
5. Krajobraz kulturowy – pochodzenie osadników, budownictwo drewniane, uprawy, hodowla, zespoły i zbiorowiska roślinne dawnych pół uprawnych, łąk i pastwisk.
6. Panorama okolicznych wzgórz, nazwy pasm górskich i szczytów widocznych z Potrójnej.
7. Buczyna i podszyt – skład buczyn i ich cechy charakterystyczne, podszyt i co żyje w podszycie?
8. Rezerwat "Madohora" – budowa geologiczna, typy zespołów leśnych, rośliny i zwierzęta.
9. Stok narciarski – łąka, jej rodzaje oraz charakterystyczne rośliny i zwierzęta.
10. Wpływ człowieka na środowisko towarzyszące ścieżce.
 
Na każdej tablicy znajduje się mapka terenu z zaznaczonym przebiegiem ścieżki i przystanków. 

 Zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji ukazującej wszystkie rozmieszczone w terenie tablice – kliknij, aby rozpocząć wirtualny spacer.
 
 

Mapka terenowa ścieżki.

Widok w kierunku doliny Wieprzówka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię