Ścieżka przybliża wartości przyrodnicze podregionów Górnego Śląska: podgórskiego, lublinieckiego, pszczyńsko-rybnickiego, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Beskidu Śląskiego.

Nazwa ścieżki
 

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie

Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie
ul. Parkowa 25
41-500 Chorzów
tel. (32) 241 07 18
tel. fax (32) 241 55 01
e – mail: skansen@poczta.onet.pl

(Grupy zainteresowane oragnzacją zajęć przyrodniczych, proszone są kontakt: Dział Naukowo-Oświatowy – Magdalena Strzelewska, tel. 509 208 647, m.strzelewska@skansen.chorzow.pl lub Dział Przyrody – Małgorzata Przysiewkowska, tel. 509 410 529, m.przysiewkowska@skansen.chorzow.pl)

Długość ścieżki
 3,7 km
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
 Opis

Pierwszą z tablic umieszczono przy bramie głównej i prezentuje ona przebieg ścieżki wraz z rozmieszczeniem pozostałych tablic i ich tematyką.

Pozostałe tablice ustawiono na terenie skansenu i przybliżają one zwiedzającym często zagrożoną specyfikę przyrodniczą poszczególnych subregionów województwa śląskiego oraz zasady dobrej praktyki rolniczej i do tej pory przyjęte i wdrażane w naszym regionie założenia Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego.

Projekt  powstał przy współpracy z Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i  Górnośląskim Kołem  Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „ pro Natura”. Został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej o postępującej degradacji bioróżnorodności,  zwiększenie wiedzy  z zakresu zróżnicowania  różnorodności terenów wiejskich województwa śląskiego.

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna jest adresowana do osób indywidualnych zainteresowanych tematyką przyrodniczą, a w szczególności dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przy okazji tworzenia projektu powstał też przewodnik po ścieżce edukacyjnej, który będzie wręczany opiekunom grup przychodzącym na zajęcia edukacyjne do skansenu. Jest to jedyna tego typu ścieżka edukacyjna przedstawiająca bioróżnorodność  agrocenoz subregionów województwa śląskiego z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązującego od 1913 roku na terenie polski Programu Rolnośrodowiskowego.

Dla uczniów szkół wszystkich typów organizowane są lekcje przyrodnicze. Wśród tematów m.in. drzewa w krajobrazie wiejskim, walory dekoracyjne roślin – liście czy yliny w wierzeniach ludowych.

Fot. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Fot. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Fot. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Fot. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Fot. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię