Ścieżka Edukacyjna „Eco Friendly” – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Nazwa ścieżki

Ścieżka Edukacyjna  „Eco Friendly”
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2; 62-834 Ceków
tel/fax (062) 763 56 50, (062) 763 56 51
www.orlistaw.pl
e-mail biuro@orlistaw.pl

Długość ścieżki

ok. 100 m

Inwestor

            

Czas przebycia

 

Trasa (położenie)

Ścieżka Edukacyjna  znajduje się  na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. w gminie Ceków w powiecie kaliskim.

Opis (krótki)

Ścieżka przygotowana została w celu prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi . 

 

W jej skład wchodzi:

·         10 tablic tematycznych,

·         laboratorium energii odnawialnej,

·         makieta przestrzenna składowiska,

·         wiata edukacyjna z ławkami i stolikami,  

·         gabloty informacyjne ,

·         stanowisko do praktycznej nauki segregacji odpadów,

·         część rekreacyjna dla najmłodszych.


Tematyka tablic obejmie przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi – począwszy od hierarchii postępowania z odpadami,  pochodzenia i rodzajów odpadów, zagrożeń przez nie powodowanych, systemu zbierania, segregacji po ich składowanie czy też termiczne unieszkodliwianie. Można również zapoznać się z funkcjonowaniem i zasadami działania ZUOK „Orli Staw” na przykładzie tablic przybliżających wiedzę na temat m.in. sortowni
i kompostowni. Laboratorium energii odnawialnej ukazuje wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej na praktycznych przykładach. Makieta składowiska pozwala poznać jego budowę i zasady eksploatacji. Wiata edukacyjna służy do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla zwiedzających grup, a także pokazu praktycznej nauki segregacji na bazie przygotowanych modeli  odpadów. W gablotach informacyjnych można zasięgnąć ciekawych widomości na temat ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i ZUOK „Orli Staw”. Cała trasa ścieżki wyłożona jest kostką brukową przez co komfort dla zwiedzających  zapewniony jest  nawet w mokre dni.

Na ścieżce istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania maskotki zakładu – Łosia Czystosia, który bardzo chętnie pozuje do zdjęć-).
Budowa ścieżki została zrealizowana przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię