Na ścieżce dowiadujemy się, jak pracują leśnicy, jakie mają zadania oraz jak przeprowadzana jest gospodarka leśna. Ważnym zagadnieniem jest ochrona zasobów leśnych. Ścieżka ma aż 21 przystanków, na których jest wiele do zobaczenia.

Nazwa ścieżki
Ścieżka przyrodniczo-leśna w Jeziercach
Nadleśnictwo Czerniejewo
Głożyna 5
62 – 250 Czerniejewo
Tel. (061)4273041
fax 906104273188
e-mail : czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl
Długość ścieżki
Pętla krótsza – 2,5 km
Pętla dłuższa – 3,7 km
Czas przebycia
Pętla krótsza – 2 godz.
Pętla dłuższa – 3 godz.
Trasa (miasta)
Lokalizacja:
powiat: poznański
gmina: Pobiedziska
nadleśnictwo: Czerniejewo
leśnictwo: Jezierce
Dojazd:
Autobusem relacji Poznań – Gniezno do miejscowości Czchurki i dalej pieszo 1,8 km.
Opis
Ścieżka obejmuje 21 punktów.
1. Poletko łowieckie – obszar przeznaczony na siew roślin, zjadanych przez np. jelenie, daniele, dziki.
2. Zalesianie porolne – zalesieniu podlegają nie użytkowane rolniczo grunty, celem jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce.
3. Szkody wyrządzane przez zwierzynę – zwierzyna leśna, jeśli występuje w nadmiarze wyrządza takie szkody jak np. niszczenie kory, zgryzanie pędów.
4. Określenie wieku drzew iglastych za pomocą okółek.
5. Paśnik dla zwierzyny jako pomoc dla zwierząt w trudnym okresie zimowym.
6. Drzewa dorodne – są to drzewa najzdrowsze, najlepiej rozwinięte i o najlepszych walorach technicznych.
7. Uprawa na pożarzysku – pożar jest bardzo groźnym zjawiskiem, niszczy wszystko, co mu stanie na drodze.
8. Zarośnięte śródleśne jeziorko, bagno jako miejsce życia wielu specyficznych, unikalnych gatunków.
9. Stanowisko konwalii majowej.
10. Pułapki feromonowe – przyrządy służące do prognozowania i zwalczania szkodników za pomocą feromonów płciowych, czyli substancji zapachowych wydzielanych przez samice i wabiące samców.
11. Stanowisko borówki czernicy – zwana także czarną jagodą, jest zapylana wyłącznie przez trzmiele.
12. Budowa warstwowa drzewostanu – przedstawione zostają warstwy w lesie oraz charakterystyczne dla nich rośliny.
13. Skrzynki lęgowe – rola ptaków oraz dostosowanie skrzynek lęgowych.
14. Miejsca wypoczynku, punkt czerpania wody.
15. Żywicowanie – spała żywiczarska. Żywicowanie (uzyskiwanie żywicy) przeprowadzano poprzez nacinanie drzewa w kształcie litery V, pozostałości po nacięciach to tzw. spała żywiczarska. Obecnie w Polsce żywicowanie w polskich lasach jest zabronione.
16. Martwe drzewo – niezbędne dla utrzymania bioróżnorodności.
17. Plantacja choinkowa (świerkowa) – hodowane są specjalnie na cele użytkowe, nie pochodzą więc z „niszczycielskiego wyrębu”.
18. Szkółka leśna – w tym miejscu hoduje się sadzonki drzew i krzewów.
19. Mrowisko – mrówki pełnią ważną rolę dla lasu; likwidują gąsienice, które są szkodnikami liściożernymi; usuwają padlinę.
20. Osada leśna – jedna z 22 leśniczówek w nadleśnictwie Czerniejewie.
21. Punkt METEO – znajdujące się w nim przyrządy służą do pomiaru temperatury powietrza i gleby, ilości opadów oraz wilgotności; uzyskane dane pomagają określić stopień zagrożenia powodziowego.

Źródło: Nadleśnictwo Czerniejewo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię