„Kotki – małymi ekologami” – cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 – 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.

Temat globalny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY.
 
Cele główne:
– kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka,
poznanie możliwości walki z zanieczyszczeniami środowiska,
wyrabianie postawy proekologicznej, poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
Oczekiwane efekty:
Dzieci:
Ø pogłębią i usystematyzują wiedzę dotyczącą ochrony środowiska,
Ø rozwiążą zagadki o treści ekologicznej,
Ø wykonają doświadczenia i wyciągną z nich wnioski
Ø wykorzystają do zabawy odpady,
Ø słuchają tekstów literackich i wypowiadają się na ich temat,
Ø wzbogacają słownictwo wiążące się z tematyką ekologiczną,
Ø  rozumieją znaczenie lasu w życiu ludzi i zwierząt,
Ø dostrzegają konieczność segregacji odpadów,
Ø rozumieją pojęcie „segregacja”, ” recykling” – poznają płynące z nich korzyści
Ø potrafią współpracować w zespole,
Ø wiedzą, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie oraz jak chronić przyrodę.
Metody:
Czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania, problemowa, twórcza – burza mózgów, słowna – objaśnienia, instrukcje, opowiadania, pedagogika zabawy.
 
Formy:
Zbiorowa, w małych zespołach, indywidualna.
Rodzaje aktywności: plastyczno – konstrukcyjna, werbalna, ruchowa, muzyczna, przyrodnicza – społeczna.
Dzień 1
Temat: „Kochamy naszą planetę Ziemię”.
 
·        „Dlaczego należy chronić przyrodę?” – swobodne wypowiedzi dzieci poparte oglądaniem i omawianiem ilustracji przedstawiających piękną przyrodę oraz zanieczyszczoną, określanie, w której lepiej się żyje.
·        „Leśne duszki” – osłuchanie z piosenką i jej ilustrowanie ruchem.
·        „Jak zostać Małym Ekologiem?” – wysłuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika pt. „Co to jest ekologia?”, wyjaśnienie pojęcia ekologia, poznawanie sposobów dbania o środowisko przez dorosłych i dzieci.
·        Spacer w okolicach przedszkola – obserwacja przyrody wokół nas oraz zwrócenie uwagi na jej zanieczyszczenia.
Dzień 2
Temat: „Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza”.
 
·        „Co to jest powietrze?” – zabawy badawcze sprzyjające poznawaniu właściwości powietrza podczas doświadczeń z wykorzystaniem balonów, baniek mydlanych, słomek, kartek papieru oraz piórek.
·        „Wyprawa do lasu” – zestaw zabaw przeprowadzony metodą opowieści ruchowej.
·        „Gdy brak świeżego powietrza?” – spacer w okolicy przedszkola, wyszukiwanie różnego rodzaju dymów i zanieczyszczeń powietrza. Po powrocie: rozmowa na temat obserwacji poczynionych przez dzieci oraz wysłuchanie opowiadania H. Okońskiej
pt. „Jak wiosna ratowała przyjaciół” ilustrowanego sylwetkami zwierząt.
·        „Co nam szkodzi?” – kolorowanie pastelami suchymi i olejnymi obrazków przedstawiających zanieczyszczenia powietrza przez dymy z kominów, ze spalin samochodowych oraz z papierosów, zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorów
i estetykę pracy (kolory ciepłe, wesołe w części pracy gdzie nie ma dymów, a kolory zimne, smutne tam, gdzie są dymy).
Dzień 3
Temat: „Kotki to są mądre dzieci, bo wiedzą dlaczego warto segregować śmieci”.
 
·        „Porządki w kącikach zabaw” – kształtowanie nawyku utrzymywania porządku
w najbliższym otoczeniu, porządkowanie zabawek w kącikach: segregowanie klocków, układanie pudełek z grami i puzzlami, czesanie lalek, zwrócenie uwagi na ład i porządek w miejscu pracy.
·        „Leśne duszki” – zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence.
·        „Małe sprzątanie wielkiego świata” – rozmowa z dziećmi na temat rodzajów śmieci oraz sposobów ich segregacji. Uwrażliwienie na niewłaściwe zachowanie dzieci na podstawie wiersza I. Sikiryckiego pt. „Sznurek Jurka”.
·        „Co powinno się robić z odpadami?” – zabawa dydaktyczna polegająca na zbieraniu
i segregowaniu zgromadzonych śmieci oraz obrazków je przedstawiających do odpowiednich pojemników, doskonalenie umiejętności rozróżniania kolorów
i nazywania materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań: szkło, plastik, papier, metal.
·        Wyjaśnienie znaczenia procesu recyklingu oraz omawianie i oglądanie nowych rzeczy powstałych z przetworzonych materiałów.
·        Zabawy ruchowe z gazetami połączone z ćwiczeniami oddechowymi.
Dzień 4
Temat: „Woda, woda czysta woda – bez niej nie ma życia”.
 
·        „Odgłosy wody” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie i nazywanie dźwięków wytwarzanych przez wodę oraz czynności wykonywane z jej użyciem, wskazywanie odpowiedzi na ilustracjach.
·        „Nad rzeką i nad jeziorem” – zabawa orientacyjno – porządkowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zwrócenie uwagi na warunki bezpiecznej kąpieli w wodzie.
·        „Zmartwienie wody” – wysłuchanie piosenki o wodzie i rozmowa z dziećmi na temat tego, do czego potrzebna jest nam woda, omówienie ilustracji dotyczących tego,
w jaki sposób należy oszczędzać wodę, a także dbać o to, aby nie była zanieczyszczona.
·        „Skąd mamy wodę?” – przybliżenie dzieciom drogi wody do naszych domów oraz poznanie sposobów docierania wody do naszych kranów.
·        „Wolno – nie wolno” – zabawa ruchowa połączona z odróżnianiem zdań prawdziwych od fałszywych, utrwalenie wiadomości dotyczących dbania o czystość wód.
·        „Zabawy z wodą” – sprawdzanie za pomocą doświadczeń właściwości wody (jaka ona jest, co się w niej rozpuszcza, a co nie, co w niej tonie, a co pływa, w jaki sposób można ją zabarwiać oraz czy może mieć jakiś smak, zapach czy kształt).
Dzień 5
Temat: „Tworzymy Kodeks Małego Ekologa”.
 
·        „Piękno naszej przyrody” – oglądanie książek i albumów przedstawiających roślinność i zwierzęta żyjące w Polsce, wyjaśnienie dzieciom, co oznacza sformułowanie „pod ochroną”.
·        „Smutna i wesoła planeta” – zabawa dramowa przy muzyce.
·        „Co należy robić, aby nasza planeta była czysta i zdrowa?” – przypomnienie nazwy naszej planety, wysłuchanie „Listu od Planety Ziemia” ukazującego przykłady negatywnych zachowań człowieka w otaczającym go środowisku.
·        Wspólne wykonanie KODEKSU MAŁEGO EKOLOGA – wybieranie listkowych haseł ekologicznych spośród wielu i przyklejanie ich na szablonie drzewa wyciętego
z kolorowego kartonu, ekspozycja kodeksu na korytarzu przed klasą. Ułożenie przyrzeczenia o tym, że dzieci będą oszczędzać wodę, chronić przyrodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, Ziemię ratować, nigdy nie śmiecić, dobrych zachowań uczyć wszystkie dzieci.
Ponadto w ramach zajęć „Jestem zdrowy, bo zdrowo jem” odbyła się w dniu
15. XI. 2012 roku wycieczka do sklepu ze zdrową, ekologiczną żywnością,
gdzie dzieci wysłuchały ciekawostek dotyczących warunków, jakie muszą być spełnione, aby żywność była ekologiczna, oglądały produkty ekologiczne w sklepie ze zwróceniem uwagi na znaczki świadczące o ekologicznych uprawach roślin wykorzystywanych do produkcji żywności oraz wzięły udział w ekologicznym poczęstunku.

Fot. DepositPhotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię