Trwa kielecka akcja „…z natury segreguję!”. Dzieci i młodzież biorą udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów oraz przygotowują atrakcje na finał akcji, który odbędzie się 23 października br.

W akcji „…z natury segreguję!” biorą udział uczniowie dziesięciu kieleckich placówek edukacyjnych. Od 5 października br. dzieci uczą się zasad prawidłowej zbiórki odpadów oraz dbałości o środowisko naturalne. Podczas zajęć, oprócz nauki ochrony środowiska, młodzi uczestnicy przygotowują prace plastyczne, techniczne oraz występy proekologiczne. Lekcjom tym towarzyszy konkurs selektywnej zbiórki odpadów, podczas którego dzieci stosują zdobytą wiedzę w praktyce.
 
– Poprzez akcję „…z natury segreguję!” chcemy pokazać lokalnej społeczności, w jaki sposób można zmniejszyć liczbę odpadów i jakie korzyści płyną z ich segregacji. – mówi Katarzyna Owsianka, specjalista ds. szkoleń i edukacji ekologicznej, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. – Dzięki licznym akcjom edukacyjnym skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych pragniemy przyczynić się do polepszenia stanu ochrony środowiska. Łącząc wysiłki edukacyjne ze wsparciem przedsiębiorców i władz miasta podnosimy świadomość ekologiczną lokalnych społeczności.– dodaje.

Finał akcji odbędzie się w piątek, 23 października br. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach. Uroczyste podsumowanie akcji rozpocznie się w samo południe. Wszystkie placówki biorące udział w akcji  zaprezentują przedstawienia i skecze o tematyce ekologicznej, a dzieci będą mogły uczestniczyć w różnych konkurencjach sportowych, animacjach i innych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich. Zostaną także rozstrzygnięte konkursy plastyczny, techniczny i fotograficzny oraz prezentowane będą prace zwycięzców. Organizatorzy akcji ogłoszą i nagrodzą zwycięska placówkę, której uczniowie najlepiej posegregowali zebrane odpady opakowaniowe.

Cała akcja organizowana jest przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku SA przy wsparciu operatora komunalnego – firmy Veolia Usługi dla Środowiska SA,  władz miasta oraz firm DS Smith Polska SA i WSP „Społem”. Program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Spółka Veolia zajmuje się całą logistyką konkursu selektywnej zbiórki oraz ocenia jakość wykonanej pracy przez dzieci, typując najlepsze placówki. DS Smith Polska i WSP „Społem” świadome wagi ochrony środowiska, wspierają inicjatywę poprzez sponsorowanie nagród w konkursach i pomoc przy organizowaniu całej akcji w Kielcach. Władze miasta wytypowały placówki edukacyjne i zaangażowały się w osiągnięcie celu projektu, czyli podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

 „W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.wtrosceonature.com

W akcji ?…z natury segreguję!? biorą udział uczniowie dziesięciu kieleckich placówek edukacyjnych. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię