Zajęcia w formie gier dydaktycznych, doświadczeń, eksperymentów, filmów edukacyjnych, gier ruchowych i zespołowych – tak aktywnie zapowiadają się Energetyczne Wakacje – projekt dla dzieci, realizowany przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury. W programie zajęcia fotograficzne, sportowe, dotyczące energii elektrycznej, ochrony przyrody, telefonu alarmowego i służb ratunkowych oraz fizyki i chemii.

 Kto poprowadzi zajęcia?

FOTOPSTRYKI  prowadzący: fotograf

Warsztaty fotograficzne rozwijają wrażliwość inspirując do indywidualnego patrzenia na świat. Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona, więc wszelakie zajęcia i kreatywne zabawy pobudzają dziecięcą aktywność. Na spotkaniach dzieci będą uczyć się indywidualnego spojrzenia na siebie i otaczający świat oraz ćwiczyć koncentrację i cierpliwość. Zajęcia mają na celu wprowadzenie małych uczestników w zaczarowany świat fotografii analogowej i cyfrowej. Wszystkie spotkania zostaną zaplanowane i dostosowane do wieku uczestników. Każde dziecko będzie miało bezpośredni kontakt z fotografią i poprzez zabawę będzie zachęcane do wyrażania siebie i pokazania, w jaki sposób widzi świat wokół siebie.

PROF. DOŚWIADCZALSKI-prowadzący : nauczyciel fizyki wraz z uczniami

Celem zajęć jest wzmocnienie naturalnej ciekawości dzieci w odkrywaniu praw rządzących światem poprzez eksperymentowanie. W roli mało doświadczonego jeszcze odkrywcy na każdym kroku u dzieci rodzi się wiele pytań, na które pragną odpowiedzi. Często ich pytania wprawiają nas w zdumienie, zachwyt, nieraz w zakłopotanie, a zdarza się, że i w złość. Zachęcamy więc Państwa do przybliżenia dziecku świata nauki, fizyki, chemii poprzez doświadczenia. Ponieważ jak twierdził Konfucjusz: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem.”

RUCHY MALUCHY-prowadzący nauczyciel w-f

Zajęcia obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków oraz ćwiczeń kształtujących orientację. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, co zapewnia doskonałą zabawę, dużo śmiechu i przyjemności czerpanej ze współpracy w grupie. Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu – placu zabaw oraz boiskach sportowych.

TELEFON ALARMEK -prowadzący: strażak, policjant, pielęgniarka

Prowadzone są w różnej konwencji zajęciowej. Jedna forma to swobodne zajęcia z wykorzystaniem dramy, ze zmieniającymi się tematami, krótkimi formami przedstawianymi, historyjkami, pantominą. Jest to metoda oparta na działaniu spontanicznym, improwizowanym, które służy wewnętrznemu rozwojowi uczestnika. Polega na odgrywaniu ról. Uczestnik jest sobą w nowej nieznanej dla niego sytuacji.

Na przykład:

 •     Wybierany jest temat związany z umiejętnościami społecznymi, sytuacje z życia, omawiane są według rodzaju trudności, ograniczeń, możliwego nowego zachowania, a później układany jest scenariusz nowej sytuacji z nowym zachowaniem, który jest następnie odgrywany.
 •     Uczestnicy układają swój scenariusz wymyślonej historii, prowadzący czuwa by obsadzenie ról polegało na podjęciu przeciwstawnych ról niż mają dzieci w życiu,
 •     w ten sposób poprzez odegranie czegoś nowego w dramie mogą przełamać swoje ograniczenia, doświadczyć przeżycia siebie w nowej roli, co ułatwia przeniesienie takiego pozytywnego zachowania do życia codziennego.

Zajęcia będą dotyczyć służb ratunkowych oraz numerów alarmowych 999, 998, 997, a także słuszności używania numeru 112. Na poszczególnych zajęciach dzieci odwiedzi policjant, strażak, a także pielęgniarka.

ENERGOLUDEK-prowadzący: nauczyciel fizyki wraz z uczniami

Czym są i jak przemieszczają się ładunki elektryczne? Jak płynie prąd w przewodzie? W jaki sposób można wytworzyć energię elektryczną w dużych ilościach? Jak bezpiecznie i racjonalnie z niej korzystać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają nasi uczestnicy. Głównym celem zajęć będzie szeroko rozumiana edukacja w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną. Poprzez zabawę oraz mini scenki, wyjaśnione zostaną dzieciom procesy zachodzące w środowisku oraz rolę energii w życiu człowieka, nauczą się bezpiecznego i racjonalnego korzystania z prądu. Przeprowadzenie zajęć nt. energii elektrycznej zostanie przeprowadzone w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci formie poprzez zabawowy, gry, quizy itp.

Dzieci poznają również:

 •     wybrane urządzenia techniczne codziennego użytku ułatwiające prace domowe,
 •     pod opieką dorosłych, zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych,
 •     pojęcie energii i skąd ją czerpiemy,
 •     odnawialne źródła energii,
 •     postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne,
 •     analiza zachowań dzieci i rodziców dot. wykorzystania i oszczędzania energii
 •     omówienie wybranego zagadnienia (np. energia a zanieczyszczenia, oszczędzanie energii),energia w domu, w szkole, energia a bezpieczeństwo, alternatywne źródła energii, itp.
 •     ćwiczenia praktyczne (wycinanie wiatraków, zabawy ruchowe, zabawy interaktywne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).

EKOLUDEK-prowadzący: nauczyciel fizyki wraz z uczniami

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. W związku z tym chcielibyśmy pokazać uczestnikom świat przyrody, jej piękno oraz zagrożenia, jakie może stworzyć człowiek.

Głównymi celami zajęć „ EKOLUDEK” będzie m.in.:

 •     poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska,
 •     kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,
 •     wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
 •     formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych,  a także względem czynów podejmowanych przez ludzi,
 •     budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
 •     aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie  i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń
 •     gospodarka odpadami – segregowanie, recykling,
 •     zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza,
 •     zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.

WYCIECZKA

Przewidziana jest wycieczka uczestników warsztatów do Muzeum Energetyki Podkarpackiej w Rzeszowie. Znajdują się tutaj unikatowe pamiątki sięgające początków podkarpackiej energetyki.

Oglądając te eksponaty, pierwsze wrażenie jest imponujące. W muzeum będzie można zobaczyć „archaiczny” sprzęt, który był kiedyś codziennym narzędziem pracy. Są to m.in. liczniki Szpotańskiego, amperomierze, watomierze, aparaty monterskie, zegary ze starej elektrowni czy miliamperomierz z 1935r. Uwagę przykuwa służący do komunikacji telefon produkcji radzieckiej oraz jeden z pierwszych polskich komputerów – Meritum wyprodukowany w 1985 r. Dla wielu ciekawostką będą też… półbuty elektroizolacyjne. Wyglądają jak duże kalosze. Po założeniu je na buty, chroniły elektryka pracującego przy montażu i naprawie linii energetycznych.

Zajęcia odbywać się będą w terminie od 4 do 29 sierpinia 2014r. w siedzibie PFRK, ul. 3 maja 15/3 w Sanoku. Partnerem projektu jest PGE Obrót.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię