W skład oferty programowej wchodzą programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych); zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego
 

Park Pałacowy 11

17-230 Białowieża

tel. 085/ 682-97-31

e-mail: [email protected]

 
Edukacja przyrodnicza jest jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych. Istniejący od ponad 80 lat Białowieski Park Narodowy działalność edukacyjną rozpoczął u zarania swoich dziejów. Nie była to na początku edukacja ekologiczna w dzisiejszym rozumieniu, ale już od lat 30-tych XX wieku Muzeum Przyrodnicze BPN "edukowało" polskie społeczeństwo poprzez wystawy przyrodnicze i przyrodniczo-etnograficzne. Bardzo duże zasługi na tym polu położył drugi dyrektor BPN – prof. Jan Jerzy Karpiński, który był doskonałym popularyzatorem przyrody. Robił to poprzez proste i bardzo ciekawie pisane artykuły dla dorosłych i dzieci, zdjęcia, filmy, organizację wypraw terenowych. Nikomu za jego czasów nie śniło się jeszcze nazwać tej działalności edukacją, ale był to bardzo efektywny sposób uczenia ówczesnych ludzi przyrody i rządzących nią praw.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, nazwany imieniem prof. J. J. Karpińskiego został uruchomiony w 1996 roku w odrestaurowanym dzięki dotacji NFOŚiGW zabytkowym budynku. W następnym roku budynek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dzięki kolejnej dotacji NFOŚiGW oraz dotacjom i darowiznom pochodzącym z: Ambasady Królestwa Holandii, Ambasady Królestwa Danii, Amerykańskiego Korpusu Pokoju. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN. Od tego czasu CEM BPN obejmuje swoją ofertą edukacyjną 60-70 tysięcy osób rocznie (biernie, poprzez udostępnianie edukacyjnych ekspozycji przyrodniczych), w tym około 4-5 tys. osób korzysta z oferty edukacyjnej Ośrodka, a więc uczestniczy aktywnie w różnych formach edukacji przyrodniczej (i ekologicznej). 

W skład oferty programowej wchodzą: programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych); zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały edukacyjne przygotowane przez park; warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i nauczycieli; zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół; konkursy wiedzy o przyrodzie jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej; wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie; ekspozycja stała; ścieżki edukacyjne; cykliczne akcje przyrodnicze; opracowanie pomocy dydaktycznych.  

Źródło: www.bpn.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię