Według opublikowanego niedawno w Europie raportu dotyczącego przyszłości pszczół, jedynym rozwiązaniem problemu zmniejszania się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających jest wdrożenie rolnictwa ekologicznego.

Głównym czynnikiem spadku populacji pszczół jest masowe użycie nawozów, herbicydów i insektycydów oraz ich niekorzystny wpływ na zdrowie owadów zapylających.
Istotnym problemem jest też utrata naturalnych i półnaturalnych siedlisk. Badania wskazują, że stosowanie pestycydów nie jest konieczne dla skutecznej walki ze szkodnikami upraw.

Rolnictwo ekologiczne sprzyja utrzymaniu właściwej liczebności pszczół z uwagi na przywracanie na wpół naturalnych siedlisk w gospodarstwach rolnych, a tym samym wspiera bioróżnorodność.

W rolnictwie ekologicznym stosuje się płodozmian, międzyplony i uprawy mieszane. Zamiast stosowania toksycznych środków ochrony roślin, wspiera się populacje naturalnych wrogów szkodników – np. biedronek, pająków czy parazytoidów.

Wyniki raportu Greenpeace pokazują, że jeśli chcemy chronić populację pszczół, należy wycofywać wszelkie syntetyczne pestycydy, chronić naturalne siedliska w krajobrazie rolniczym, oraz wzbogacać siedliska pasami dzikich kwiatów, czyli kwietnymi miedzami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię