Warsztaty Grupa Leonardo. Zajęcia związane z wystawą ?Architektura Polski Niepodległej?

Grupa Leonardo miała przyjemność organizować warsztaty plastyczne towarzyszące wystawie.
Jedne z wielu warsztatów, które towarzyszyły wystawie miały tytuł „Miasto – Ogród”. Podstawowym założeniem było uświadomienie dzieciom biorącym udział w spotkaniu jak ważną rolę w przestrzeni miejskiej pełnią tereny zielone oraz umożliwienie wcielenia się w architekta krajobrazu. Warsztaty Leonarda podzielone są zawsze na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
W przypadku naszej współpracy z Muzeum Niepodległości kuratorzy wystawy wprowadzają uczestników spotkania w tematykę związaną z zadaniem praktycznym, prezentują również przykłady (w tym wypadku zieleni miejskiej) na archiwalnych i współczesnych fotografiach. Zajęcia plastyczne odbywają się bezpośrednio po oprowadzeniu po wystawie.
 
W części praktycznej następuje również krótkie wprowadzenie: rodzaj zadania do wykonania (projekt parku), prezentacja dostępnych materiałów i elementów. Jako przykłady zaprezentowaliśmy oryginalne, współczesne projekty parków i ogrodów. Postanowiliśmy do realizacji zadania posłużyć się elementami wykorzystywanymi w profesjonalnym projektowaniu terenów zielonych. Całość dzieła obejmował opis legendy z podpisem wykonawcy projektu i barwny plan parku.
 
Strona techniczna i metodyka:
Pierwszą czynnością jest ogólne zakomponowanie przyszłego parku. W zależności od wieku uczestniczących dzieci indywidualnie dostosowuje się stopień komplikacji zadania. Wstępna faza projektowania i wymyślania jest okazją do wyszczególnienia i podpowiedzenia funkcji takiego obiektu – przewidzenia miejsca na rekreację, sport, ścieżki dydaktyczne, komunikację, oświetlenie itd. Podstawą jest rozdana każdemu tekturowa plansza, na której uczestnicy szkicowo rozrysowują rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu (każde dziecko ma do dyspozycji również planszę z legendą opisującą dostępne elementy).  W dalszym etapie do wykorzystania są wydruki przedstawiające symbole roślinności (różnej wielkości drzewa iglaste i liściaste, krzewy, trawy itd.) oraz sprzęty parkowe (ławki, ścieżki, latarnie). Wybrane symbole należy wyciąć i rozłożyć na planszy. Następuje wówczas moment ostatecznej korekty i ewentualnego przesuwania, dodawania bądź usuwania zbędnych elementów. Po zaakceptowaniu przez uczestnika ostatecznej wizji parku, można przystąpić do przyklejenia wyciętych elementów.  Następną fazą jest pokolorowanie planszy. Na końcu pozostaje złożenie podpisu projektanta na planszy z legendą.

Uczestniczka zajęć opowiada o swojej wizji miasta-ogrodu

Na zakończenie zajęć Beata Alberska prowadzi rozmowę z dziećmi o ich projektach.

Dzieci prezentują swoje prace

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię