Drzewa odgrywają szczególną rolę w krajobrazie miejskim – oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, ograniczają parowanie wody deszczowej, a także wpływają pozytywnie na mikroklimat. By o tym przypomnieć, 28 maja 2022 r. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zorganizował „Dzień dla drzew”.

Zieleń miejska na terenie Gorzowa jest bardzo bogata i różnorodna. Jej znaczenie potwierdza dziewięć parków, a także 141 zieleńców, łącznie zajmujących obszar 342,7 ha. W granicach miasta występuje jeden zwarty kompleks leśny, stanowiący wschodni fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wysoczyzna Gorzowska”, a także rezerwat przyrody – „Gorzowskie Murawy”, który ze względu na ochronę zbiorowisk roślin ciepłolubnych należy do sieci Natura 2000. Ponadto w Gorzowie blisko 190 drzew uznano za pomniki przyrody, co również jest dowodem na dużą bioróżnorodność gatunkową, którą należy odpowiednio chronić.

„Niestrudzeni wśród zieleni”

Główną atrakcję „Dnia dla drzew” stanowiła gra miejska – „Niestrudzeni wśród zieleni”. Celem drużyn było odwiedzenie dziesięciu punktów zadaniowych, zlokalizowanych w okolicach parku Siemiradzkiego i sprostanie specjalnie przygotowanym wyzwaniom. Wśród nich było m.in. określenie wieku drzew, rozpoznawanie ptaków po śpiewie, quiz ekologiczny, a także identyfikowanie drzew, roślin zielnych, grzybów oraz tropów zwierząt. W każdym punkcie uczestnicy otrzymywali wskazówkę (w postaci rymowanki), gdzie mają się udać w dalszej kolejności, oraz fragment specjalnego hasła, niezbędnego do zakończenia gry.  Punkty zadaniowe  zlokalizowano m.in. na Kozaczej Górze, placu Nieznanego Żołnierza, w okolicach Dzwonu Pokoju, w pobliżu Schodów Donikąd oraz sąsiedztwie Młyna Dalekiego. Każda drużyna po rozwiązaniu wszystkich zadań trafiała na „Kwadrat”, gdzie czekało ostatnie zadanie – Quiz na temat zieleni w Gorzowie. Pytaliśmy w nim m.in. o największy i najmłodszy gorzowski park, obszary chronione, zlokalizowane w sąsiedztwie miasta, a także o występujące w Gorzowie gatunki drzew. Za każde zrealizowane zadanie, drużyny otrzymywały punkty. Najlepszy wynik zdobyła drużyna „Pomarańczowa”, uzyskując 1365 pkt., drugie miejsce zajęła drużyna „Fioletowa” z 1230 punktami, natomiast trzecie – drużyna „Granatowa” (1200 punktów). Wszystkie drużyny biorące udział w grze otrzymały bidony i śniadaniówki, natomiast trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone m.in. deskorolką, hulajnogą, drukarką oraz tabletem. Uczestnikom gratulujemy ukończenia gry i dziękujemy za udział oraz zaangażowanie, mimo bardzo niesprzyjającej pogody.

Warsztaty „Wokół drzew”

Najbardziej wytrwali zawodnicy oraz spędzający czas wolny na „Kwadracie” mieszkańcy mogli wziąć również udział w warsztatach kreatywnych. Można było zrobić swój „Las w słoiku”, pomalować torbę bawełnianą w ekologiczne wzory, techniką decoupage ozdobić  plaster drewna, mogący służyć jako podkładka pod kubek,  a z kawałka drewna, masy solnej, piórek i papieru wykonać wiszącą dekorację na ścianę. Ponadto na uczestników „Dnia dla drzew” czekał konkurs „Wokół drzew”, w którym po zakręceniu barwnym kołem fortuny, wylosowaniu kategorii (pytanie, zadanie, rebus, kalambury, ciemne pudełko, niespodzianka) i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, na uczestników czekały atrakcyjne nagrody: dron, dyski zewnętrzne, głośniki, kaski, kubki i wiele innych.

Wydarzenie zakończyła pogadanka, przygotowana przez Związek Celowy Gmin MG-6, a dotycząca właściwego postępowania z odpadami, które często porzucane w środowisku nie tylko szpecą krajobraz, ale też negatywnie wpływają na przyrodę, niszcząc roślinność i uśmiercając zwierzęta.

Warto też nadmienić, że wydarzenie „Dzień dla drzew” nie mogłoby się odbyć bez dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Fot. Canva

ZDJĘCIA

Fot. Archiwum ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię